prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Međunarodni eTwinning projekt „Čarobne slikovnice godišnjih doba/Magical picture books of the seasons“

Učenici 3.a i 3.c razreda Osnovne škole Trstenik iz Splita ove školske godine prvi put su se uključili u cjelogodišnji međunarodni eTwinning projekt „Čarobne slikovnice godišnjih doba/ Magical picture books of the seasons“ obogaćeni brojnim raznovrsnim aktivnostima koje su integrirane u suvremene nastavne kurikulume i međupredmetne teme.

Svrha projekta bila je razlikovanje godišnjih doba i promjena koje se događaju u pojedinom godišnjem dobu, uočavanje važnosti vremenskih promjena i njihov utjecaj na biljke, životinje i ljude, sudjelovanje u istraživačkoj i projektnoj nastavi, samostalno učenje, suradničko učenje i timski rad, razvijanje kompetencija korištenjem IKT-a u učenju i samoprocjenjivanje u skupnome radu.

Teme su realizirane po mjesecima, a zadatke su osmišljavale autorice projekta koje su na početku godine dale prijedloge krovnih tema.

Partnerske škole iz Republike Hrvatske i drugih zemalja uspješno su surađivale u zajedničkim aktivnostima.

Tijekom trajanja projekta realizirane su sljedeće aktivnosti:

 1. Predstavljanje projektnih partnera
 2. Izrada plana rada i praćenja
 3. Obilježja jeseni u mom kraju
 4. Dani jabuka / Dani kruha
 5. Slikovnica jeseni
 6. Vrijeme zimi
 7. Biljke i životinje zimi
 8. Zimske radosti
 9. Slikovnica zime
 10. Priroda se budi – proljeće
 11. Radovi u vrtu
 12. Uskrs u proljeće
 13. Slikovnica proljeća
 14. Ljeto u mom kraju
 15. Slikovnica ljeta
 16. Rasprava o najzanimljivijem godišnjem dobu
 17. Međunarodna suradnja i predstavljanje slikovnica
 18. Evaluacija

Kao inspiracija za osmišljavanje razrednih slikovnica godišnjih doba, poslužile su sljedeće slikovnice: Pika Vončina „Četiri godišnja doba“, Katie Cotton „Orkestar priča priču – Četiri godišnja doba“ i Sandor Marai „Četiri godišnja doba“.

Na taj način nastale su slikovnice godišnjih doba i to: Jesen, Zima i peto godišnje doba (maskenbal), Proljeće i Ljeto.

Učenici su kreativnost i maštovitost prikazali različitim aktivnostima:

– promatrali, fotografirali, analizirali, bilježili i uspoređivali uočene promjene kroz godišnja  doba

– usvajali nova znanja, bogatili svoja iskustva

– uz pomoć raznih digitalnih alata osmislili vlastite slikovnice.

Radili su samostalno, u paru i u malim grupama. Odrađivali likovne i praktične radove te koristili digitalne alate. Sudjelovali u istraživačkoj nastavi kao i u svim zajedničkim aktivnostima projektnih partnera.

Tehnologija je poslužila pri izradi fotografija, audio i video zapisa iz učionica, za izradu  projektnog plakata, adventskog kalendara, božićnih i uskrsnih čestitki. Kroz godišnja doba obilježeni su i drugi važni datumi. Svoje radove stavljali su na Linoit ploče i u Wakelet  kolekcije. Kroz četiri slikovnice, napravljene u Bookcreatoru, dobili kolekcije predivnih radova povezanih zajedničkim temama. Putem videokonferencije slikovnice su prezentirane projektnim partnerima. Zanimljivo je bilo vidjeti iste teme obrađene na različite načine. Na kraju je ispunjena evaluacija projekta na zadovoljstvo svih sudionika. Svoje aktivnosti, kroz digitalne slikovnice, predstavljene su na mrežnoj stranici OŠ Trstenik.

I na kraju, potaknuti ljetnom slikovnicom, otišli su na zaslužene praznike uz akrostih:

Ljeto u mojem Splitu

Evo, napokon došlo

Tek sada počinje

Ona prava  zabava i pustolovina.

 

Pripremile: Jagoda Čopac i Nives Petričević