prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Međupredmetne teme na projektnom danu (s naglaskom na prirodoslovlje)

Međupredmetne teme omogućuju učenicima povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta. Razvoj međupredmetnih kompetencija učenika puno je učinkovitiji ukoliko se međupredmetne teme ostvaruju kroz neki zajednički projekt. Takve projekte škole mogu organizirati na više načina. 

Vođeni ovakvim načinom razmišljanja, ovogodišnji projektni dan u Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdica s pravom javnosti u Zagrebu pokušali smo osmisliti na nešto drugačiji način od uobičajenog. Nositelji aktivnosti bile su učenice, a profesori su bili samo moderatori. Tema nije bila zadana, a podjela po predmetima je bila djelomična. Ideja je bila da učenice prezentiraju ono u čemu su dobre i da se prema afinitetu uključe u neko od ponuđenih područja. Cilj je bio osvijestiti svaku učenicu u vlastite sposobnosti kroz zadatke radionica uz veliko uključivanje njihovih prirodnih radoznalosti za svijet oko sebe.

Učenice su se mogle uključiti u jedanaest ponuđenih područja: slika, riječ, tonovi, ruke, scena, pokret, styling/make up, okusi, duh, informacijske tehnologije i prirodoslovlje. Ponuđena područja bila su raspoređena u 11 tematskih učionica. U svakoj učionici je bilo između pet u sedam aktivnosti u trajanju od 15 minuta s pauzama od pet do deset minuta. U pojedinim tematskim učionicama aktivnosti su se ponavljale. Na ulazu u svaku tematsku učionicu bilo je izvješeno vrijeme i naslov radionice (događanja). Voditeljice radionica su bile učenice prema uputama predmetnih profesora.

Svakoj aktivnosti na projektnom danu pridružili su realizirani odgojno-obrazovni ishod iz kurikuluma za određenu međupredmetnu temu.

 

1. Informacijske tehnologije

Aktivnosti: prezentacije učenica
Žene u znanosti, Sunčev sustav, Poremećaji u prirodi uzrokovani ljudskim djelovanjem, Obnovljivi izvori energije.

Ostvarena međupredmetna očekivanja:

ikt C.4.2. Samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okruženju.
ikt C.4.3. Samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja, odabire potrebne informacije.
odr C.4.1. Prosuđuje značaj održivoga razvoja za opću dobrobit.
odr C.5.1. Objašnjava povezanost potrošnje resursa i pravedne raspodjele za osiguranje
opće dobrobiti.
odr A.5.1. Kritički promišlja o povezanosti vlastitoga načina života s utjecajem na okoliš i
ljude.

 

2. Prirodoslovlje

Aktivnosti: 

a. posterska priopćenja: Erozija i suša, Efekt staklenika, Onečišćenje teškim metalima, Recikliranje
b. radionica: Kako biljke dišu? (izrada svježeg mikroskopskog preparata naličja lista i mikroskopiranje puči)
c. upitnik: Navedi 10 razloga zašto moramo čuvati šume
d. kratko priopćenje: Koraci u izradi  učeničkog mini projekta 
e. radionica: Ispitivanje pH namirnica i kemikalija u kućanstvu
f. rasprava: navedi 5 razloga za i 5 razloga protiv električnih automobila

Ostvarena međupredmetna očekivanja:

odr B.5.1. Kritički promišlja o utjecaju našeg djelovanja na Zemlju i ljude.
odr B.5.2. Osmišljava i koristi se inovativnim i kreativnim oblicima djelovanja s ciljem održivosti.
odr B.5.3. Sudjeluje u aktivnostima u školi i izvan škole za opće  dobro.
odr C.5.1. Objašnjava povezanost potrošnje resursa i pravedne raspodjele za osiguranje
opće dobrobiti.
odr C.5.2. Predlaže načine unapređenja osobne i opće dobrobiti.
uku B.4/5.4. Samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.
uku C.4/5. Može objasniti vrijednost učenja za svoj život.
uku A.4/5.4. Samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje.

 

3. Okus

Aktivnosti:     
a. priprema zdravog obroka
b. kušaonica pripremljene hrane i humanitarna prodaja
c. izlaganje o štetnosti prekomjernog unosa šećera
d. anketa o prehrambenim navikama
e. određivanje indeksa tjelesne mase
f. izlaganje o štetnim učincima dijeta

Ostvarena međupredmetna očekivanja:

osr C.4.3. Prihvaća društvenu odgovornost i aktivno pridonosi društvu.
pod B.4.1. Razvija poduzetničku ideju od koncepta do realizacije.
pod B.4.2. Planira i upravlja aktivnostima.
pod C.4. Sudjeluje u projektu ili proizvodnji od ideje do realizacije.
A.4.2.A Razlikuje različite prehrambene stilove te prepoznaje znakove poremećaja ravnoteže u organizmu.
A.4.2.B Prepoznaje važnost primjerene uporabe dodataka prehrani.
A.4.2.C Primjenjuje prehranu prilagođenu godišnjem dobu i podneblju u svakodnevnome životu.
C.4.2.B Opisuje vodeće uzroke obolijevanja i smrtnosti i povezuje određena oboljenja s rizikom za pojavu tih bolesti.

 

4. Pokret

Aktivnosti: prezentacija borilačkih vještina, tradicionalnih i suvremenih plesova.

Ostvarena međupredmetna očekivanja:

B.5.2.A Procjenjuje važnost rada na sebi i odgovornost za mentalno i socijalno zdravlje.
B.5.2.B Obrazlaže važnost odgovornoga donošenja životnih odluka.
B.5.2. C Odabire višedimenzionalni model zdravlja.

 

5. Styling / make up

Aktivnosti: kratka izlaganja
a. Što koža “radi” noću?
b. Kako šminka šteti koži?
c. Kemijski sastav preparata za šminkanje
d. Neželjene reakcije prilikom korištenja kozmetike
e. Zdravlje kose ovisi o prehrani
f. Kemijski sastav boja za kosu

 

6. Ruke

Aktivnosti: radionice
a. origami
b. zlatovez
c. kaligrafija
d. glagoljica

 

7. Tonovi

Aktivnosti: glazbene radionice
a. klavir
b. flauta
c. violončelo
d. tamburica
e. solo pjevanje

 

8. Slika

Aktivnosti: radionice
a. izrada dekorativnih panela na temu proljeća
b. slikarski motivi iz svijeta životinja

 

9. Riječ

Aktivnosti: prezentacija učeničkih literarnih radova

10.Scena

Aktivnosti: igrokaz

Ostvarena međupredmetna očekivanja za tematska područja ruke, tonovi, slika, riječ i scena:

osr A.4.3. Razvija osobne potencijale.
osr A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
osr B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.
osr C.4.4. Opisuje i prihvaća vlastiti kulturni i nacionalni identitet u odnosu na druge kulture.
osr C.5.4. Analizira vrijednosti svog kulturnog nasljeđa u odnosu na multikulturalni svijet.

 

11. Duh

Aktivnosti: kratka izlaganja
a. Naš humanitarni rad
b. Zašto volontirati
c. Kako smo pomagali u pučkoj kuhinji

Ostvarena međupredmetna očekivanja:

goo A.5.1. Aktivno sudjeluje u zaštiti i promicanju ljudskih prava.
goo A.5.2. Promiče ulogu institucija i organizacija u zaštiti ljudskih prava.
goo C.5.2. Volontira u zajednici.
osr C.4.3. Prihvaća društvenu odgovornost i aktivno pridonosi društvu.
osr C.5.3. Ponaša se društveno odgovorno.

 

Osvrt na ovako organiziranu nastavu rezultirao je brojnim pozitivnim komentarima od strane samih učenica. Nije bilo klasične nastave, bilo je drugačije, bilo je zanimljivo. Učenice su same birale aktivnosti. Korelacija sadržaja i interdisciplinarnost su bile su na visokom stupnju.