prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Na Erasmus+ mobilnosti u Španjolskoj Don Quijotea prepričavali po kamišibaj metodi

Naime, projektni partneri iz OŠ Sveti Petar Orehovec i škola iz Italije, Njemačke, Grčke i Španjolske ujedinila je želja da poboljšaju čitalačke kompetencije učenika. 

Roman “Don Quijote” autora Miguela de Cervantesa, bio je središnja tema Erasmus+ mobilnosti održane u školi  IES Gregorio Prieto u španjolskom gradu Valdepenasu u pokrajini La Mancha od 11. do 15. ožujka. Zato je predviđeno je da učenici tijekom projekta čitaju književne i popularno znanstvene tekstove. Za mobilnost u Španjolskoj odabran je roman “Don Quijote” zato što se neka poglavlja romana dešavaju u La Manchi, pokrajini škole domaćina.

Učenici su zato, osim kroz čitanje romana, o glavnim likovima te autoru Miguelu de Cervantesu učili i u muzeju posvećenom čuvenom romanu. Taj se muzej nalazi  u gradu Ciudad Realu. Roman “Don Quijote” bio je glavna tema i u spilji u Nacionalnom parku Lagunas De Ruidera jer se u toj spilji odvijaju dva poglavlja romana.

Učenici su pojednostavljenu verziju romana čitali na engleskom jeziku, a na engleskom su u školi domaćina  prepričavali i roman prema kamišibaj metodi. Da bi to bilo moguće morali su pripremiti i ilustracije likova i događanja iz romana, a na jednoj od radionica pripremali su i butaje (male pozornice koje se koriste u kamišibaj metodi pripovijedanja). Njihovi nastupi su i snimljeni te će video kamišibaj pripovijedanja, kao i zvučne preporuke romana na podcastu biti projektni rezultati zajedničkog eTwinning projekta “Book Pals”.

Kako bi se kod učenika poticala ekološka svijest, butaje su radili od recikliranog kartona, a ekološka svijest i zdrave životne navike poticale su se i još nekim aktivnostima. Jedna od njih bila je šetnja i upoznavanje već spomenutog nacionalnog parka, ali i filmska radionica na kojoj su učenici gledali filmove o hrani uzgojenoj uz pomoć pesticida i pretjeranoj konzumaciji šećera. Isti cilj imala je i radionica na kojoj su čitali i komentirali popularno znanstvene članke o klimatskim promjenama.

Cilj Erasmus+ mobilnosti je i uvećanje međukulturnih kompetencija, a osim kroz druženja učenika iz različitih zemalja taj se cilj nastojao doseći i kroz upoznavanje Almagra, sela koje je stoljećima uspjelo sačuvati tradicionalnu arhitekturu. Zbog stilskih obilježja tipičnih za španjolska sela u proteklim stoljećima, Almagro je  uvršten na UNESCO-vu listu zaštićene baštine.

U školi domaćina sudionici mobilnosti upoznali su se i obilježjima obrazovnog sustava koji je ponešto drugačiji od hrvatskog. Naime, španjolske osnovne škole školuju učenike u dobi do 12 godina, a školu naših domaćina pohađaju učenici od 12 do 18 godina. U dobi od 12 – 16 godina učenici pohađaju obaveznu srednju školu, a nakon toga škola nije obavezna. Školu IES Gregorio Prieto pohađa više od 1000 učenika, a imaju priliku izabrati brojna usmjerenja. Među ostalim i ekonomski smjer te smjer za maslinare i vinare, što i nije neobično jer je njihov kraj poznat po velikoj proizvodnji vina. U školi su sudionici mobilnosti imali prilike razgledati školsko postrojenja za proizvodnju vina, a kako se vino nekad proizvodilo doznali su u muzeju vinarstva u Valdepenasu.