prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nastavnička pomoć za kraj polugodišta ili školske godine

U posljednjim tjednima prije kraja polugodišta ili školske godine, raste napetost i stres među učenicima i nastavnicima, pogotovo kod učenika koji završavaju osnovnu i srednju školu. Pišu se posljednji testovi i ispiti znanja, pritisak dobivanja što boljih ocjena sve je veći i s time nervoza postaje svakodnevnica svakog radnog dana. 

Učenici, bez obzira na dob, još uvijek nisu u stanju kontrolirati svoje emocije, posebno kada je riječ o adolescentima koji iako djeluju i izgledaju odraslo, ali to još uvijek nisu. Upravo je zato uloga nastavnika u takvim razdobljima važna i ključna za rasplet mnogih problematičnih i neugodnih situacija.

Unaprijed zadani i određeni rokovi

Učenici unaprijed znaju rokove kada se piše koji test, kada se mora pripremiti i predati lektira i kada se može očekivati usmeno ispitivanje. Međutim, pred kraj polugodišta ili školske godine, potrebno je potvrditi rokove i još ih jednom najaviti kako bi se učenike podsjetilo na sve obveze koje ih očekuju. Ako nastavnik smatra da je potrebno, rokovi se mogu objaviti na učenicima vidljivom mjestu ili na društvenim mrežama ako nastavnici upotrebljavaju ovakav način komunikacije sa svojim učenicima. Ovakvim se pristupom smanjuje mogućnost zaboravljanja na određene aktivnosti, učenici su bolje pripremljeni i osjećaju se smirenijima i sigurnijima. Dobra i pravilna organizacija umanjuje stres i kod učenika, ali i kod nastavnika što u konačnici pridonosi boljim rezultatima i uspjehu.

Intrinzična motivacija

Intrinzična je motivacija sve ono što učenike navodi na aktivnost i dolazi iz učenikove potrebe za novim znanjima, razvijanju kompetencija i prirodne znatiželje i nastavnicima je poticanje i građenje takve motivacije jedan od najzahtjevnijih zadataka. Ekstrinzična motivacija je trenutna i dugoročno nije dobro rješenje za same učenike. Ako se učenike potiče na učenje uz pomoć ocjena, različitih obećanja i svih drugih vanjskih faktora, ubrzo sav njihov rad i trud neće imati uspjeha. Nastavnici igraju jednu od najvažnijih uloga u odgojno-obrazovnom procesu učenika i imaju znatan utjecaj na njihovo poimanje učenja, obrazovanja i znanja i zato intrinzična motivacija prvenstveno dolazi od samih nastavnika. Upravo je pred kraj polugodišta ili kraja godine važno inzistirati na razvoju intrinzične motivacije, umjesto poticanja ekstrinzične motivacije ili dozvoljavanja učenicima da njihovo usmjerenje bude jedino prema zaključnoj ocjeni, uspjehu ili nagradi koju će dobiti ako ispune svoje obveze i sve što oni sami od sebe očekuju i što se očekuje od njih. Intrinzična motivacija donijet će im dugoročan uspjeh, osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti zbog uloženog rada i truda, ali i potaknut će želju da nauče više i da razvijaju svoje sposobnosti u pozitivnom usmjerenju.

Grupni rad

Ako nastavnici u razredu primijete učenike koji se bore sa savladavanjem određenog dijela gradiva ili im ne „leži“ samostalno učenje, imaju mogućnost predložiti im grupni rad s drugim učenicima. Na taj način učenici si međusobno mogu pomoći i biti potpora jedni drugima. Ako učenici zatraže pomoć nastavnika, mogu im se omogućiti smjernice potrebne za uspješan grupni rad poput pravilne raspodjele zadataka, kako pravilno komunicirati i surađivati i na taj način jačati generičke kompetencije komunikacije i suradnje koje su neophodne za svaki grupni rad.

Refleksija

Prije nego što započnu završni ispiti, nastavnik može provesti refleksiju na prošlo razdoblje. Najbolje se uči na pogreškama i upravo je zato refleksija poželjna kao okosnica naučenog gradiva. Učenici često zaborave na pogreške koje su radili na prethodnim testovima ili na njih ne obraćaju pozornost. Zato je važno da nastavnici podsjete učenike na pogreške koje su radili, a može se provesti i refleksija na prošle generacije i isto tako im se može ukazati na pogreške ili probleme koji su nastali u određenom dijelu gradiva. Nastavnici i učenici tako imaju mogućnost izbjeći iste pogreške što će rezultirati boljim uspjehom, smanjenjem stresa i napetosti oko ispita i gradiva.

Smanjivanje stresa i anksioznosti

Učenici koji se nalaze na kraju osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja nalaze se pod velikim pritiskom i stresom zbog upisa u srednje škole ili polaganja državne mature. Ponekada do njih dopiru različite vijesti i novosti koje ne moraju prijeko potrebno biti točne i ono što im u tom trenutku treba pravovaljane su informacije koje će umanjiti njihovu nesigurnost i omogućiti im podršku. Osim roditelja, nastavnici su ključni dio tog procesa u kojem učenicima mogu točno objasniti određene procedure i procese koji ih čekaju. Izdvojite vrijeme i zamolite učenike da vas pitaju sve što žele i trebaju znati. Ako niste u mogućnosti ili ne znate odgovoriti na neka pitanja, slobodno im kažite kako ćete provjeriti ono što ih zanima i naknadno im objasniti. Ovakvim će pristupom učenici znati kako postoji stručna osoba na koju se mogu osloniti i zatražiti pomoć ili savjet, a nastavnici će ublažiti napetost i nervozu. Bez obzira na to radi li se o učenicima koji se nalaze na kraju određenog školovanja ili ne, ovakva se vrsta komunikacije i razgovora može provesti u svim razredima osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Iako niti nastavnicima nije jednostavno, jer su i oni također pod velikim pritiskom, njihovo im iskustvo i znanje omogućuje olakšavanje kraja polugodišta ili školske godine učenicima, ali i sebi samima. Dobrom procjenom razreda u kojem predaju, individualiziranim pristupom nastavi i učenicima te međusobnom suradnjom, sve može proći smirenije na obostrano zadovoljstvo i naravno, uspjeh.

Izvor:

https://www.edutopia.org/blog/when-helping-hurts-david-cutler