prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nastavnik ukorak s vremenom

Suvremeni nastavnik se može interpretirati na različite načine, ali općenito se pod tim pojmom podrazumijeva nastavnik koji koristi moderne tehnologije, metode i pristupe u svom radu, kako bi poboljšao učenje svojih učenika. To može uključivati korištenje različitih metoda i tehnika, digitalnih alata i aplikacija, te prilagođavanje nastavnih sadržaja individualnim potrebama i stilovima učenja svojih učenika.

Suvremeni nastavnik također se fokusira na stvaranje inkluzivnog okruženja za učenje, te potiče kritičko razmišljanje, kreativnost i samostalno učenje kod svojih učenika, on nije samo prenositelj znanja već i kreator učinkovitog učenja. Otvoren je za nove ideje i pristupe, te stalno radi na unapređenju svojeg rada i pružanju najboljeg mogućeg obrazovanja svojim učenicima.

Postoji mnoge  tehnike i metode poučavanja koje se koriste u obrazovanju. Neki od primjera su:

  1. Kombinirano poučavanje (eng. blended learning) – kombinacija tradicionalnog i online poučavanja, koje omogućuje učenicima prilagodbu učenja njihovim potrebama. Korisno je za učenike koji su duže vremena odsutni s redovite nastave (učioničke nastave) kao što su kategorizirani sportaši, učenici na razmjeni učenika (Erasmus) i slično.
  2. Obrnuta učionica (eng. flipped classroom) – model u kojem se učenici pripremaju za nastavu samostalno gledajući videozapise ili čitajući tekstove i koristeći interaktivne sadržaje na zadanu temu, a zatim se u školi bave praktičnom primjenom gradiva.
  3. Suradničko učenje (eng. collaborative learning) – oblik učenja u kojem se grupa učenika udružuje kako bi zajedno stekla znanje, dijelila ideje i rješavala probleme. Vrlo korisna metoda koja potiče aktivno učenje i međusobnu podršku među učenicima. Svaki član grupe doprinosi vlastitim idejama, perspektivama i vještinama, čime se potiče međusobno učenje i dijeljenje znanja. Osim toga, suradničko učenje može se provoditi i putem digitalnih alata kao što su online platforme za učenje ili zajedničko stvaranje sadržaja (Teams, Google Workspace, Wakelet …).
  4. Projektno učenje (eng. project-based learning) – obrazovni pristup koji uključuje organizaciju učenja oko projekta ili zadatka koji ima stvarnu svrhu i primjenu. Potiče aktivno istraživanje, suradnju i primjenu stečenih znanja. Projektno učenje se sve više koristi u mnogim obrazovnim kontekstima kao alternativa tradicionalnom pristupu učenju. Ono podržava razvoj ključnih vještina potrebnih za uspjeh u suvremenom društvu, kao što su timski rad, kreativnost, komunikacija i samostalno učenje.
  5. Igrifikacija ( gamification) – primjena elemenata igre u obrazovnom procesu, što može motivirati učenike i olakšati učenje. Kroz upotrebu bodovanja, nagrada, timskog rada i natjecanja, nastava postaje zanimljivija, a učenici aktivniji. Ova metoda omogućava interaktivnost, razvija kreativnost i potiče učenike na samoinicijativu i uspjeh.
  6. Personalizirano učenje ( personalized learning) – pristup obrazovanju koji se fokusira na individualne potrebe, interese i mogućnosti svakog učenika. Ova metoda koristi digitalnu tehnologiju i prilagođene nastavne sadržaje kako bi se omogućilo prilagođavanje poučavanja svakom učeniku.
  7. Adaptivno učenje (eng. adaptive learning) – primjena tehnologije kako bi se prilagodio tempo i sadržaj učenja individualnim potrebama svakog učenika. Izvrstan alat za prilagođeno učenje je Loomen koji koristi algoritme za praćenje napretka učenja i automatsko prilagođavanje sadržaja i aktivnosti kako bi se osiguralo da svaki učenik dobije optimalno i učinkovito obrazovanje.

Ovo su samo neke metode i tehnike koje suvremeni nastavnik koristi u svom poučavanju, a mogu biti vrlo korisne u poticanju učenja i razvoju praktičnih vještina.