prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nove radionice Zagrebačke egiptološke škole

Arheološki muzej u Zagrebu održat će nove radionice Zagrebačke egiptološke škole kao dio cjelogodišnjeg programa kojim obilježavaju 100. obljetnicu od otkrića Tutankhamonove grobnice.

Osim ZEŠ radionica (ZEŠ – na staroegipatskom riječ za pisara), tijekom 2022. godine održat će se Tjedan Tutankhamona, otvaranje dodatnih soba na izložbi Virtualni stari Egipat i predavanja stranih i domaćih stručnjaka.

Krajem 2021. godine za bivše polaznike Zagrebačke egiptološke škole organizirane su prve ZEŠ radionice. Pet tematskih radionica iz starog Egipta obuhvatile su upoznavanje s radom kustosa, o povijesti Egipatske zbirke u Arheološkom muzeju u Zagrebu i o njenoj zaštiti, istraživanje jednog od najpoznatijih egipatskih mitova „Spor Horusa i Seta“, analizu egipatskog božanstva pisma i mudrosti Tota, načine čitanja i istraživanja stela, pri čemu su polaznici pročitali jednu od stela iz Egipatske zbirke.

Polaznici su pokazali naučeno pokušavajući utvrditi porijeklo i dataciju najrecentnije dopune Egipatskoj zbirci – dječje maske od kartonaže (smjesa od papirusa i blata koja je nanesena na mumificirano tijelo, umotano u lanene trake, slična današnjem kartonu, pogodna za bojanje i pisanje).

Tijekom ZEŠ radionica polaznici su imali priliku naučili pravilno rukovati predmetima iz starog Egipta. S obzirom na to da posao muzejskih stručnjaka u radu s predmetima predviđa i ostvarivanje direktnog kontakta, pažljivim i pravilnim rukovanjem s predmetima sprječavaju se oštećenja kako bi se predmeti očuvali.

Voditelj ZEŠ radionica je Porin Šćukanec Rezniček, egiptolog, stručni suradnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Čitanje i istraživanje stela prezentirala je doktorandica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tatjana Kuznicova.