prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Novi značajni arheološki nalazi na Vučedolu

Na prvoj međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji o vučedolskoj kulturi predstavljeni su iznimno vrijedni nalazi – pronađena je bogata prapovijesna grobnica s ostacima najmanje 19 pokojnika.

Od 1938. do danas pronađen je samo 21 grob iz vremena najnaprednije europske civilizacije prije 5 tisuća godina. Spektakularni, novi nalazi na Vučedolu intrigiraju arheologe i antropologe diljem svijeta. Pronađena je bogata kolektivna grobnica.

– Najmanji broj jedinki je 19, a sigurno daljnom rekonstrukcijom svih koštanih dijelova mi ćemo sigurno doći do većeg broja. Ovo je stvarno unikatan grob, ovakvih lezija nema nigdje, reklaje Zdravka Hincak Daris, voditeljica Sveučilišnog ureda za forenzičke znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

– Takav nalaz, takvog tipa do sada nije bio poznat, s toliko pokojnika tako da će nas zaista lansirati u svjetsku arheologiju, dodala je Danijela Roksandić Vukadin, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Cinabarit u grobnici upućuje na prapovijesne rituale kakvi su u ono vrijeme bili stvar prestiža. Pretpostavlja se da grob datira između 2600 i 2400 godine prije Krista.

– U grobnici se nalazi čitav spektar keramičkog posuđa koji se sada obrađuje, isto tako i životinjskih kostiju, tako da je to ne samo bila ritualna ukopna jama, nego jama koja se koristila duži period. Arheolozi iz cijele Europe će zasigurno biti naći budući suradnici, rekla je Mirela Hutinec, arheologinja, ravnateljica Muzeja vučedolske kulture.

Detaljna arheološka analiza prvi je put u cijelosti izvedena u Hrvatskoj, kao i računalna facijalna rekonstrukcija Vučedolca. Do sada jestraženo samo 12% bogatog lokaliteta – o kojem će svijet još mnogo toga čuti.

– Tri egipatske piramide, to je pojas oriona. Mi imamo oriona 300 godina prije piramida. To govorim da vidite što smo i to moramo pokazati ne samo nama u RH nego i svijetu, da se dođe pokloniti, rekao je Aleksandar Durman, arheolog.

Najnaprednijaeuropska civilizacija iz tog razdoblja potekla je s našeg Vučedola te se proširila na 13 europskih zemalja.