prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode

U Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačića Sinj u petak, 22. svibnja 2020. godine, obilježen je Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode. Primjerom dobre prakse pod nazivom Volim prirodu, učenici su potvrdili da je danas neophodno spriječiti uništavanje biološke raznolikost, ali i čuvati, promicati i uspostavljati održivo upravljanje šumama, održivo korištenje kopnenih ekosustava, suzbiti dezertifikaciju i zaustaviti degradaciju tla. 

U virtualnoj učionici online, učenici 1. a, 1. g, 2. a, 3. a i 4. a razreda koji se obrazuju za zanimanje ekonomist, zajedno su s nastavnicama Nadom Ratković, prof. mentor i Marijom Šimunović, prof. pokazali kroz kreativne i inovativne aktivnosti svjesnost globalnog cilja za održivi razvoj. Učenici su iznjeli konkretna i jasna rješenja za najveće probleme koji nastaju kao posljedica onečišćenja, urbanizacije, štetnosti klimatskih promjena, invazivnih vrsta i prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa.

Učenici u sklopu projekata Učeničke akcije u borbi protiv klimatskih promjena – Zelenije sutra i eTwinning projekta Life&Money provode aktivnosti zaštite biološke raznolikosti i prirode, vode računa o globalnim ciljevima održivog razvoja, raznim akcijama protiv onečiščenje okoliša i klimatskih promjena. Učenici razvijaju medijsku, financijsku i digitalnu pismenost. U sklopu aktivnosti Volim prirodu metodom razmjene ideja i igrom asocijacija, učenici su navodili najčešće uzročnike smanjenja biološke raznolikosti. Na ovaj način su ponovili svoje dosadašnje stečeno znanje u školi i stekli nova znanja o biološkoj raznolikosti koja se odnosi na ukupnost života svih živih bića na ovom planetu predlažući mjere prevencije. Učenici su svjesni kako je smanjenje biološke raznovrsnosti (geni, biljne i životinjske vrste, ekosustavi) prijetnja čovjeku i prirodi, a na očuvanje biološke raznolikosti i zaštitu prirode odgovorili su svojim interaktivnim radovima izrađenim u raznim digitalnim alatima u virtualnoj učionici. Interaktivni radovi, video sadržaji, digitalna knjiga, digitalni plakati, posteri, kolaži, PowerPoint prezentacije i mapa poučavanja izrađeni su u digitalnim alatima: Issuu, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, Canva, Popplet, Glogster i Piktochart. 

 

     

Provođenjem inovativnih pedagoških metoda usmjerenih na učenika, njegove potrebe, interese, motive potiče se kreativnost, komunikacija, samostalnost i kritičko mišljenje. Učenici se stavljaju u aktivan odnos prema radu i sadržajima učenja. Kroz primjere dobre prakse uspjeva se pratiti i provjeriti ostvarivanje zadanih ishoda u online okruženju i provode se vrednovanja ishoda strukovnih nastavnih predmeta.

Video sadržaj dostupan je na ovoj i sljedećoj poveznici.

Nastavnik u radu analizira kurikulume međupredmetnih tema i povezuje odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema s odgojno-obrazovnim ishodima predmetnih kurikuluma. Učenici na ovaj način razvijaju sliku o sebi i svoje potencijale, suradnički uče i rade u timu, preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje i ponašaju se društveno odgovorno. Isto tako učenici kritički promišljaju o povezanosti vlastitog načina života s utjecajem na okoliš, ljude i utjecaju našeg djelovanja na Zemlju i čovječanstvo. U virtualnoj učionici, učenici osmišljavaju aktivnosti i koriste se inovativnim i kreativnim oblicima djelovanja s ciljem održivosti. U svom radu koriste informacijko-komunikacijsku tehnologiju, kritički odabiru odgovarajuću digitalnu tehnologiju, samostalno provode složeno pretraživanje informacija u digitalnom okružju i odgovorno upravljaju prikupljenim informacijama. Uspješno surađuju s drugim učenicima u različitim situacijama, ostvaruju dobru komunikaciju i spremni su zatražiti i ponuditi pomoć.

  

Primjer dobre prakse Volim prirodu vrijedan je doprinos naporima na poboljšanju strukovnog obrazovanja, sustava STEM, društveno odgovornog ponašanja i naglašavanja uloge učenika i nastavnika u stvaranju modernog i učinkovitog sustava koji može pridonijeti pametnom i održivom rastu u virtualnoj učionici i suvremenoj učionici.

Učenici Srednje strukovne škole ban Josip Jelačić Sinj poručuju: “Zelenije sutra za zeleniju školu i zeleniji grad!”. Sigurno možmo zajednički to i ostvariti. Ostanimo i dalje odgovorni.