prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Objavljen hrvatski prijevod „Priručnika za ISBN“

Međunarodni ured za ISBN (International ISBN Agency) u veljači 2022. godine objavio je hrvatski prijevod sedmoga izdanja Priručnika za ISBN. Ova objava simbolično se poklapa s tridesetom obljetnicom utemeljivanja Hrvatskoga ureda za ISBN.

Za prijevod i lekturu hrvatskoga izdanja zaslužne su djelatnice Ureda za identifikatore, Odjela bibliografsko središte Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a posebno Hrvatskoga ureda za ISBN.

Izvornik sedmoga izdanja Priručnika za ISBN (ISBN Users’ Manual) objavljen je 2017. godine na engleskome jeziku. Dosad su na stranici Međunarodnoga ureda za ISBN, osim hrvatskoga izdanja, objavljeni prijevodi na devet jezika, i to finskome, francuskome, kineskome, malteškome, poljskome, njemačkome, slovenskome, srpskome i španjolskome te prilagođene inačice prijevoda na danskome, češkome i švedskome jeziku.

Svrha je Priručnika podrobnije pojasniti primjenu norme ISO 2108 Information and documentation – International Standard Book Number (ISBN)=Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN) u skladu s kojom sustav ISBN-a djeluje. Nakon uvodnih definicija pojmova, značenja i strukture ISBN-a Priručnik donosi upute o primjeni ISBN-a povezanih s dodjelom ISBN-a, nadležnošću i promjenama nadležnosti nad dodjelama ISBN-a, uputama za dodjelu ISBN-a za digitalne publikacije, navođenju ISBN-a na publikacijama, obveznim metapodatcima o knjigama kojima je dodijeljen ISBN, odgovornostima Međunarodnoga ureda, nacionalnih ureda te odgovornostima nakladnika te povezanosti ISBN-a i drugih identifikatora itd.

Priručnik je do šestoga izdanja uglavnom bio namijenjen nacionalnim uredima. Kako se nakladništvo i popratna tehnologija u zadnjih pet desetljeća koliko sustav djeluje znatno promijenilo, nakladnici dobivaju sve veću samostalnost i preuzimaju veće odgovornosti. Stoga je preporuka Međunarodnoga ureda za ISBN Priručnik učiniti dostupnim nakladnicima na njihovu nacionalnom jeziku.

Hrvatski ured za ISBN jedan je od 151 nacionalnog ureda koji učlanjuje i popisuje nakladnike knjiga i drugih omeđenih publikacija, sustavno osuvremenjuje Bazu ISBN-a hrvatskih nakladnika te podatke o njima redovito uvrštava u Međunarodni upisnik nakladnika (Global Register of Publishers – GRP). Ured trenutačno broji više od 13 000 hrvatskih nakladnika kojima je dodijeljeno više od 14 500 oznaka nakladnika. Kako se u Uredu redovito daju upute, savjeti i stručna pomoć nakladnicima u skladu s pravilima sustava, hrvatsko izdanje Priručnika bit će od velike pomoći nakladnicima u primjeni identifikatora ISBN-a.