prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Obogaćuje li Erasmus živote, širi li vidike? 

Stručni suradnik psiholog je, kao koordinator za EU projekte, član tima za kvalitetu, tima za darovite učenike, sudjelovao u planiranju, izradi i provedbi evaluacije članova projektnog tima, sudionika mobilnosti, ostalih učitelja, učenika i roditelja.

Psihologinja Elvira Vučković je na 28. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa održala predavanje pod nazivom “Obogaćuje li Erasmus živote, širi li vidike?”. Osnovna škola “Petar Zoranić” Nin je, zahvaljujući dosadašnjim sudjelovanjima u Erasmus+ projektima, dobila Erasmus Akreditaciju 2021-2027. Ciljevi Erasmus Akreditacije su:

  • jačanje europske dimenzije učenja i poučavanja kroz poboljšanje upravljanja školom
  • povećanje kvalitete učenja i poučavanja svih učenika, s naglaskom na učenje i poučavanje učenika posebnih potreba kroz inovativne načine poučavanja
  • stvaranje sigurnog mjesta za učenje i poučavanje kroz smanjenje pojavnosti bullyinga i cyberbullyinga među učenicima.

Stručni suradnik psiholog je, kao koordinator za EU projekte, član tima za kvalitetu, tima za darovite učenike, sudjelovao u planiranju, izradi i provedbi evaluacije članova projektnog tima, sudionika mobilnosti, ostalih učitelja, učenika i roditelja. Temeljem dobivenih rezultata, za vrijeme i nakon prethodnih Erasmus+ projekata, planirane su daljnje aktivnosti na osposobljavanju učitelja za nove načine učenja i poučavanja kroz mobilnosti učitelja (strukturirani tečajevi, job shadowing).

Sudionici mobilnosti učenika su učenici posebnih obrazovnih potreba, procijenjeno je da su najrizičniji oni dvostrukih posebnih potreba pa ćemo ih nastojati uključiti u što većem postotku u kratkoročne grupne mobilnosti. U planiranju mobilnosti učenika su se vodili preporukama prema kojima se savjetuje poticati mentorstvo i vršnjačku pomoć te su osmislili kratkoročne mobilnosti uspješnih darovitih učenika s učenicima dvostrukih posebnih potreba i mobilnosti učenika s teškoćama s učenicima dvostrukih posebnih potreba. Erasmus će im omogućiti suradničko učenje virtualno i uživo, kroz zajedničke projekte s njihovim vršnjacima iz Europske unije. Dosadašnje evaluacije su pokazale da Erasmus mijenja sudionike mobilnosti, školu, lokalnu i širu zajednicu, obogaćuje iskustvom i spremnošću na nove izazove.