prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Odstupanje od jezične norme u hrvatskim medijima – projektni zadatak povodom Dana hrvatskog jezika

U sklopu programa za mlade “Budi Informiran” Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica učenici 1. M Tehničke škole Virovitica projektnim aktivnostima obilježili su Dane hrvatskoga jezika. Istraživali su jezične greške u hrvatskim medijima te ih izdvojili i obliku plakata prezentirali u knjižnici.

Nakon što su na nastavi Hrvatskoga jezika učili o standardnom jeziku i hrvatskim narječjima dobili su projektni zadatak istražiti jezične greške u hrvatskim medijima. Istraživali su Večernji list, Glas Slavonije, Indeks, 24 sata, ICV, epodravina.hr, net.hr i RTL.hr. Sara Bukvić, 1. M

Rezultate istraživanja oblikovali su u formi digitalnog plakata koji su prezentirali svojim kolegama. Uočili su da je u pojedinim medijima teško pronaći odstupanja od jezične norme, dok su u nekim medijim tekstovi zasićeni greškama.

Učenici su se složili da je ovaj zadatak bio izazovan zbog svoje složenosti. Prvo su iščitavali novinarske tekstove (A.1.3. Učenik čita u skladu s određenom svrhom opisne, pripovjedne i upućivačke tekstove različitih funkcionalnih stilova i oblika) u kojima su morali pronaći odstupanja od jezične norme (A.1.5. Učenik primjenjuje morfosintaktička i sintakstička znanja pri oblikovanju teksta) te oblikovati digitalni plakat s izdvojenim jezičnim greškama (A.1.4. Učenik piše tekstove opisnog, pripovjednog i upućivačkog diskursa u kojima ostvaruje obilježja funkcionalnih stilova u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja)

Tako su učenici različitm aktivnostima i oblicima rada ostvarili sljedeće međupredmetne teme:

 • uku A.4.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.
 • uku A.4.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i samostalno ih primjenjuje u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja
 • uku A.4.3. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.
 • uku A.4.4. Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje.
 • uku B.4.1. Učenik samostalno određuje ciljeve učenja, odabire pristup učenju te planira učenje.
 • uku B.4.2. Učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.
 • uku B.4.3. Učenik regulira svoje učenje mijenjajući prema potrebi plan ili pristup učenju.
 • uku B.4.4. Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje
 • uku C.4.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život.
 • ukuC.4.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.
 • uku C.4.3. Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju.
 • uku D.4.2.  Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.
 • osr A.4.1. Razvija sliku o sebi.
 • osr A.4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.
 • osr A.4.3. Razvija osobne potencijale.
 • osr A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
 • osr B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.
 • ikt B.4.1. Učenik samostalno komunicira s poznatim i nepoznatim osobama u sigurnom digitalnom okružju.
 • ikt B.4.2. Učenik samostalno surađuje s poznatim i nepoznatim osobama u sigurnom digitalnom okružju.
 • ikt C.4.1. Učenik samostalno provodi složeno istraživanje radi rješenja problema u digitalnom okružju.
 • ikt C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnom okružju.
 • ikt C.4.3. Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja te odabire potrebne informacije.
 • ikt C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.
 • ikt D.4.3. Učenik konceptualizira, stvara i dijeli ideje i uratke o složenoj temi s pomoću IKT-a