prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Osnaživanje razvoja vještina tijekom četverotjedne mobilnosti

U sklopu projekta “SIPS mobility 6”, koji Strojarska i prometna škola Varaždin provodi ove školske godine, na četverotjednoj mobilnosti sudjelovali su učenici završnih razreda zanimanja CNC operater: Martin Kruhek, Dino Puškadija, Luka Četrtek, Ivan Novosel, Adam Vičić i Tin Turković. Četverotjedna mobilnost održana je zahvaljujući partnerstvu s latvijskom školom Valmieras tehnikums koja je financiranjem iz EU fondova potpuno obnovljena i opremljena praktikumima koji su idealno mjesto za stjecanje dodatnih znanja i vještina upravo za učenike zanimanja CNC operater.

Vještine potrebne za buduće poslove mijenjaju se razvojem i napretkom tehnologije. Kako bi učenici bili što spremniji i konkurentniji za tržište rada, potrebno im je omogućiti što kvalitetnije školovanje i praktičnu nastavu. Škola provodeći EU projekte “SIPS mobility” priprema učenike ciljanim mobilnostima za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada.

U dosadašnjim projektima mobilnosti (SIPS mobility, SIPS mobility 2, SIPS mobility 3, SIPS mobility 4, SIPS mobility 5 te SIPS mobility 6) sudjelovalo je ukupno 147 učenika iz područja strojarstva. Iz tehničkih zanimanja na mobilnostima sudjelovali su učenici zanimanja strojarski računalni tehničar i tehničar za vozila i vozna sredstva, dok su iz industrijskih zanimanja na mobilnosti sudjelovali CNC operateri. Obrtnička zanimanja na mobilnostima obuhvaćala su zanimanja automehatroničar, autolimar, limar, instalater kućnih instalacija te strojobravar. Time su u projektima mobilnosti sudjelovali učenici svih osam zanimanja iz područja strojarstva koji se školuju u Strojarskoj i prometnoj školi. Učenici su nakon sudjelovanja u projektu osnažili različite vještine koje su im pomogle prilikom zapošljavanja, ugovaranja veće početne plaće, ali i prilikom nastavka školovanja.

Na četverotjednim mobilnostima sudjeluju učenici zanimanja CNC operater. Njihovu mobilnost lakše je organizirati tijekom cijele nastavne godine jer prema rasporedu jedan tjedan imaju teorijsku, a jedan praktičnu nastavu. Time tijekom četverotjedna mobilnosti oni izostanu dva tjedna teorijske nastave što je kasnije lakše nadoknaditi nego bi bilo kod ostalih zanimanja.

Učenici se za mobilnost pripremaju različitim pripremnim radionicama, također i aktivno koristeći OLS. OLS (Online Linguistic Support) pruža učenicima dodatnu mogućnost učenja i usavršavanja stranoga jezika na pristupačan i suvremen način. Učenici koriste radni jezik projekta – engleski jezik te online platformu EU Academy gdje najprije rješavaju test jezične procjene svojega početnog znanja engleskoga jezika. Nakon toga, za cijelo vrijeme trajanja projekta učenici na platformi koriste jezični tečaj gdje rješavaju različite zadatke čitanja i slušanja s razumijevanjem, vježbe vokabulara na engleskome jeziku prema svojim interesima i razini znanja. Na kraju sudjelovanja u projektu učenici će opet rješavati jezičnu procjenu svojega znanja kako bi se usporedili dobiveni rezultati s rezultatima na početku sudjelovanja u projektu.

Za vrijeme mobilnosti učenici su obavljali praktičnu nastavu koja se sastojala od dva dijela. Prvi je dio bio vezan za program za obradu na CNC strojevima FANUC. Učenici su analizirali strukturu programa FANUC te ju uspoređivali s programom Sinumeric, pisali su programske kodove za obradu različitih elemenata strojeva i obradaka za tokarenje i glodanje. Nakon uspješno napisanih programskih kodova, učenici su modelirali elemente strojeva i obratke te su izrađivali simulaciju obrade. Kako bi se nova znanja o programiranju u programu FANUC podijelila s ostalim učenicima zanimanja CNC operater u Hrvatskoj, u sklopu eTwinningova projekta “Challenges of vocational professions” učenici u Latviji pripremili su radne materijale za svoje vršnjake.

Osim materijala s praktičnim primjerima iz prakse, učenici su kreirali prezentaciju te su za vrijeme mrežnoga sastanka vršnjacima pojasnili koje su najveće razlike između programa Sinumeric i FANUC, strukturu programa FANUC te analizirali najvažnije naredbe. Kroz nastavu struke, učenici su sa svojim nastavnicima nastavili istraživati mogućnosti programiranja u FANUC-u. Time su svi učenici zanimanja CNC operater imali mogućnost usvojiti nova znanja na drugačiji način.       

Drugi dio praktične nastave sastojao se od rada na CNC tokarilici i CNC glodalici. Na početku se umjeravao alat za obradu te se definirala izmjena alata. Kao još neke od početnih radnji učenici su umjeravali obradak, definirali nul točke obratka i režime obrade, izrađivali programe na CNC tokarilici i glodalici. Zatim su uspoređivali obradu istih obradaka, ali različitih vrsta materijala kako bi usporedili ovisnost utjecaja režima rada na oblik strugotine i kvalitetu obrađene površine. Kao završne radnje učenici su prema radioničkom crtežu kontrolirali tolerancije i kvalitetu obrađenih površina različitim mjernim uređajima te su pripremali stroj za novu obradu. Ishodi stečeni za vrijeme mobilnosti priznati su im putem dokumenta Europass mobilnost, a dobivene ocjene latvijskoga mentora prepisane su im u predmet Praktična nastava. Učenici su također po završetku mobilnosti dobili i Certifikat.