prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pedagogija održivog razvoja u nastavi biologije u 1. razredu gimnazije – primjeri iz prakse

 

Pojam održivi razvoj u posljednjih se nekoliko godina sve češće spominje u različitoj literaturi, medijima i na društvenim mrežama. Iako je postao pojam za koji smo više manje svi čuli, još uvijek značenje tog pojma mnogi ljudi ne znaju objasniti. 

Naime, prema izvješću Svjetske komisije za okoliš i razvoj iz 1987. godine održivi razvoj je definiran kao zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija bez da ugrožavamo iste te potrebe kod generacija koje tek dolaze. S današnjim načinom upravljanja prirodnim resursima ne zadovoljavamo niti svoje osnovne potrebe. Ukoliko svjetske populacije ne budu donosile konkretne mjere putem kojih će uključiti održivi razvoj u cijelosti u sve pore društva, buduće generacije mogle bi se naći u veoma teškom položaju.