prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pilot projekt e-Škole i Nastava na daljinu

Vremensko razdoblje od rujna 2016. godine do kolovoza 2018. godine obilježeno je nizom edukacija ciljano i svrhovito pripremljenih i organiziranih za odgojno-obrazovne i administrativne djelatnike iz 151 škole uključene u projekt “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”.

Kako su i Gimnazija Vukovar i Industrijska strojarska škola Zagreb bile među prvih 151 škola, djelatnici naših škola s prvom edukacijom započeli su u rujnu 2016. godine pod nazivom: “E-učitelj – suvremena nastava uz pomoć tehnologije”. Nastavnici STEM predmeta, ali i nastavnici drugih predmetnih područja te stručni suradnici u nastavi imali su priliku upoznati se s načinima korištenja digitalne tehnologije i aplikacija koje su primjenjive u samoj nastavi, ali i za pripremu nastavnog procesa, a sve s ciljem razvoja digitalnih kompetencija koje su neosporno ključni preduvjet za primjenu digitalnih tehnologija u nastavi i poslovanju škole. Nismo ni slutili kako ovom radionicom zapravo ulazimo i pripremamo se za sve izazove koje nam je u 2020. godini donijela Nastava na daljinu.

Već u listopadu 2016. godine održana je druga edukacija po redu u vidu predavanja i radionice putem koje smo detaljno upoznali Microsoftovu platformu temeljenu na cloud tehnologiji Office365 koja omogućuje uporabu nekih od najkorištenijih Microsoftovih alata za suradnički rad i komunikaciju u online okruženju. Uporaba Office Web aplikacija i odlazak u cloud pokazala se neophodnom i nezamjenjivom u Nastavi na daljinu zbog niza prednosti nad desktop varijantama poput mobilnosti i fleksibilnosti budući da se ista radnja može obavljati putem bilo kojeg dostupnog uređaja poput mobitela, tableta i laptopa.

Osiguravanje jednostavnosti u pristupu, dijeljenju i kontroli dokumenata uvelike je osiguralo i olakšalo suradnju i povezanost učenika i nastavnika korištenjem pretežito Yammera i MS Teamsa. Upravo u sklopu Virtualne zajednice praktičara, virtualne grupe organizirane na Yammeru, započinju brojne suradnje i poznanstva među učiteljima i nastavnicima, sudionicima pilot projekta e-Škole.

Postalo je to središnje mjesto razmjene iskustva, znanja i primjera dobre prakse, a preraslo je u bogatu riznicu raznovrsnih ideja koje su urodile i brojnim suradnjama i povezivanjima nastavnika i škola. Tako su se povezale i naše dvije škole i od tada zajedno radimo na brojnim projektnim aktivnostima.

Treća po redu radionica u sklopu projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” pod nazivom “Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja” održana je u studenom 2016. i donijela je razmjenu iskustava vezanih za korištenje, ali i samu izradu digitalnih nastavnih sadržaja, upoznavanje s CARNET-ovim sustavom za online učenje Loomen, te tečajevima objavljenim u Riznici digitalnih nastavnih materijala.

Radionica se bazirala na kreiranju digitalnog nastavnog sadržaja u alatu Libar unoseći tekstualne, slikovne, zvučne, i video sadržaje. Libar predstavlja online uslugu za izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja primjenjivog u nastavi: multimedijskih digitalnih dokumenata, prezentacija te e-knjiga u EPUB i PDF formatu.

Danas Libar sadrži brojne zanimljive i edukativne publikacije, a zajedničkom suradnjom naše dvije škole i mi smo se uključili u izradu priručnika i sadržaja primjenjivih kako za gimnazijsko, tako i za strukovno obrazovanje. Loomen je postao mjesto edukacije učitelja i nastavnika, ali i s vremenom riznica nastavnih kolegija primjenjivih u nastavi i za nastavu.

Četvrta po redu radionica u sklopu edukacija e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) održana je u prosincu 2016. i donijela je pregršt novih saznanja vezanih za različite načine uključivanja videokonferencija u nastavni proces te dobrobiti koje ova metoda sa sobom neizostavno donosi. Praktičan dio radionice odnosio se na isprobavanje i uspoređivanje nekih od najčešćih videokonferencijskih programa (BigBlueButton, Adobe Connect, Skype For Business, Zoom, Cisco, Polycom Realpresence Desktop i Polycom Realpresence Mobile).

Nismo ni slutili kako ćemo velik dio nastave za nepune četiri godine provoditi upravo koristeći brojne alate za videokonferencijsku nastavu, ali i iskoristiti ih za edukacije nastavnika putem brojnih edukativnih webinara. Tako su naše dvije škole, u dva navrata organizirale webinar povodom Dana sigurnijeg interneta, a kojega su pratile stotine škola i tisuće učenika.

Peta radionica održana je u mjesecu ožujku 2017. godine pod nazivom: Primjena scenarija poučavanja, digitalnih alata i obrazovnih trendova, u sklopu koje smo kroz primjenu specifičnih scenarija učenja pokušali definirati što učenici i nastavnici mogu učiniti s određenim skupom resursa i alata, kako bi ostvarili ishode učenja. Tom prilikom upoznali smo Edutorij i savladali njegovo pretraživanje, a potom i načine objave vlastitih sadržaja, što će se također pokazati od iznimne važnosti u nastavi na daljinu.

Uslijedio je još niz radionica koje su paralelno pratili brojni webinari. Izdvojit ćemo samo nekoliko, iako su sadržaji webinara bili iznimno informativni i zanimljivi, a sva stečena znanja mogli smo primijeniti u Nastavi na daljinu. Putem webinara Sigurnost na internetu upoznali smo se s potencijalnim opasnostima koje su moguće prilikom uporabe interneta, navedeni su načini na koji se rizici mogu smanjiti te na što sve u online nastavi treba obratiti pažnju i kome se obratiti ako se dogodi povreda sigurnosti.

Intelektualno vlasništvo na internetu – webinar realiziran je u kontekstu uporabe raspoloživih materijala i objave digitalnih nastavnih materijala te je predstavljena inicijativa Creative Commons, od razloga za uvođenje takvih licenci, preko korištenja raznih objekata koje su CC licencirane, do primjene istih licenci prilikom objave vlastitih digitalnih autorskih uradaka na internetu.

Putem webinara Osnaživanje učenika za održivu budućnost kroz smisleno učenje, saznali smo o kurikularnoj reformi u Finskoj, analizi provedbe te reforme iz perspektive učitelja, ravnatelja i koordinatora. Voditeljica webinara Tiina Sarisalmi govorila je o izazovima koje donosi promjena školske kulture i pedagoška uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije te kako učitelji i škole na njih odgovaraju. Dok su putem webinara: Primjena projektnog pristupa i IKT-a u Singapurskom obrazovanju, predavači Ushanthini Arumugam (Usha) i Ding Xuan Ng (Andy), St. Hilda Primary School, predstavili načine na koje je moguće omogućiti uključivanje učenika u razmjenu i razvoj ideja uporabom IKT-a za komunikaciju te pojasnili kako primjenjivati nove pedagoške pristupe primjerene učenicima 21. stoljeća.

Stekli smo iskustva koja su se pokazala vrlo vrijednima u implementaciji kurikularne reforme u našim predmetnim područjima.

Održavani su i regionalni webinari kojima su predstavljani različiti praktični primjeri primjene tehnologije u nastavnim aktivnostima u cilju razvoja generičkih kompetencija te interesa za razna predmetna područja. Sudjelovali smo na studijskom putovanju organiziranom u okviru aktivnosti Zajednice praktičara pilot projekta e-Škole u OŠ “Vežica” u Rijeci, na kojem smo iz prve ruke vidjeli načine primjene informacijsko komunikacijske tehnologije te razmijenili ideje, iskustava i znanja sa svojim kolegama.

Sudjelovali smo i na TeachMeetu u Zagrebu na kojem su nastavnici iz osnovnih i srednjih škola iz Bilja, Bjelovara, Osijeka, Slavonskog Broda, Šibenika, Vrbovca, Vukovara i Zagreba svojim kolegama kroz kratke prezentacije predstavili vlastita iskustva u primjeni tehnologije u nastavi te razmijenili ideje o mogućnostima kako tehnologija može dodatno poboljšati nastavu.

Aktivno smo se uključili u prvi MOOC Moodle dizajner i savladali korištenje najznačajnijih Moodle alata koji se mogu primijeniti pri izradi digitalnog okruženja za učenje i poučavanje te drugi MOOC Inovativni nastavnici: primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata kako bi naučili kako izraditi i kako primijeniti scenarije učenja u istraživačkom i problemskom poučavanju.

Potom su uslijedili brojni drugi MOOC-ovi vezani za podizanje digitalnih kompetencija djelatnika, a time i razine digitalne zrelosti škole. Iz današnje perspektive možemo sa sigurnošću reći da smo primjenom dobivene ICT opreme i baze znanja stečene kroz brojne radionice, studijske posjete i webinare, bili spremni za Nastavu na daljinu i da smo zahvaljujući pilot projektu e-Škole spremni i za izazove koje nam donosi nastavak projekta i nova nastavna godina.