prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Poduzetništvo kao ključna kompetencija u projektu “Entrepreneurship for Life”

Prema Europskom kompetencijskom okviru (EC, 2004.), poduzetništvo je jedna od osam temeljnih kompetencija za 21. stoljeće, uz komuniciranje na materinskom i stranom jeziku, matematičke, znanstvene i tehnološke kompetencije, digitalne kompetencije, učenje kako učiti, socijalne i građanske kompetencije te kulturnu svijest i izražavanje. Poduzetništvo u obrazovnom sustavu ne podrazumijeva kako podučiti i pripremiti učenike da samostalno pokrenu vlastiti posao, već da nauče poduzetnički promišljati i uspješnije voditi vlastiti život.

U Drugoj srednjoj školi Beli Manastir zbog prepoznate je važnosti poduzetništva provedeno obrazovno istraživanje na slučajnom uzorku od 50 učenika svih obrazovnih sektora i zanimanja za koje se učenici školuju. Istraživanje je provedeno krajem 2020. godine, a rezultati obrazovnog istraživanja pokazali su da većina učenika dolazi iz obitelji koje se ne bave poduzetništvom, ili čak 94 % ispitanih učenika. Učenici imaju prosječno dobre stavove o poduzetnicima, na skali od 1 do 5, gdje je 1 – negativan stav prema poduzetnicima, a 5 – pozitivan stav prema poduzetnicima. Njih samo 4 % odgovorilo je da imaju pozitivan stav ili su dali ocjenu 5, najviše njih opredijelilo se za ocjenu 4 ili 61 % učenika, a za ocjenu 3 njih 35 %, tako da većina učenika ne želi u budućnosti postati poduzetnikom, što je rezultat manjka poduzetničkih aktivnosti obitelji iz kojih dolaze. Međutim, učenici su izrazili želju da u školi žele više naučiti o poduzetništvu, odnosno 82 % ispitanika. U manjem su se postotku učenici susreli s dvije metode za dobivanje ideja, a to su brainstormning i brainwritting. Samo 2 % učenika zna što je SWOT analiza i čemu služi, a 18 % učenika je čulo za istraživanje tržišta ili zna što je to.

Rezultati obrazovnog istraživanja i angažman nastavnica koje podučavaju učenike ekonomiji i engleskom jeziku doveli su do nastanka ideje o kreiranju međunarodnog eTwinning projekta pod nazivom “Entrepreneurship for Life – Poduzetništvo za život”, tako da se s radom započelo u prosincu 2020. godine. Ovom se zanimljivom projektu priključilo šest škola iz Hrvatske i tri škole iz Republike Srbije, ukupno, 59 učenika i 14 nastavnika. Projekt je dobro prihvaćen i u susjednoj Prvoj srednjoj školi Beli Manastir jer su učenici povezali računalne vještine s međupredmetnom temom Poduzetništvo. Glavna ideja projekta je bila povezati kurikulume strukovnih i općeobrazovnih predmeta s Poduzetništvom kao međupredmetnom temom. Kako se navodi u Odluci o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019-157), ono podrazumijeva kreativnost, inovativnost, sposobnost razumnoga preuzimanja rizika kao i sposobnost planiranja, organiziranja te vođenja projekata kako bi se postigli određeni ciljevi.

Poduzetništvo ima utjecaja na svakodnevni obiteljski život i potiče svjesnost o cjelovitosti rada te razvija sposobnost iskorištavanja prilika. Ova se kompetencija odnosi i na svijest o važnosti etičnoga ponašanja i etičkih vrijednosti i promiče dobro upravljanje. U skladu s odrednicama kurikuluma, ovaj međunarodni projekt uključivao je edukaciju učenika o temeljnim znanjima poduzetništva, kao što je nastanak poslovne ideje te odabir najboljih ideja koje su razrađene u poslovnim planovima, kao i online prezentaciju poslovnih planova. Osim toga što su učenici stekli osnovne poduzetničke kompetencije, oni su komunicirali na engleskom jeziku, naučili su i primijenili brojne digitalne 2.0 alate te upoznali druge učenike, njihove škole i mjesta iz kojih dolaze. Tako se kroz ovaj međunarodni projekt prožimaju i ostale međupredmetne teme, kao što su Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Uporaba IKT i Održivi razvoj. S obzirom na kompleksnost aktivnosti, timski rad svih učenika i nastavnika iz svih škola, učenicima i nastavnicima dodijeljena je Nacionalna oznaka kvalitete za ovaj izvrsni eTwinning projekt.