prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pogledajte kurikulume o umjetnoj inteligenciji za osnovne i srednje škole

U sklopu CARNET-ovog projekta „Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju (BrAIn)“ razvijena su dva nova kurikuluma, oba pod nazivom Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene, jedan za izvannastavnu aktivnost za osnovne škole, a drugi za fakultativni predmet za srednje škole.

Oba kurikuluma eksperimentalno će se provoditi u školskoj godini 2024./2025.

Svrha ovih kurikuluma je razvoj kritičkog mišljenja učenika o utjecaju umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, razumijevanje prednosti i nedostataka korištenja različitih digitalnih tehnologija te razumijevanje etičkih i društvenih implikacija koje one imaju na svakodnevni život.

Cilj provedbe ovih kurikuluma je osposobiti učenike za praktičan i kreativan rad s tehnologijama u nastajanju, a da pritom zadrže kritičan stav prema tim tehnologijama.

Za osnovne škole preporuka je da se kurikulum provodi u 7. i 8. razredu kao prva odnosno druga godina učenja, a za srednje škole ideja je da se kurikulum provodi u 2. i 3. razredu, također kao prva i druga godina učenja. U skladu s organizacijskim mogućnostima škole kurikulumi se mogu provoditi i u drugim razredima. Oba kurikuluma provodila bi se po 35 sati godišnje.

Kurikulum izvannastavne aktivnosti za osnovne škole je dostupan ovdje.

Kurikulum fakultativnog predmeta za srednje škole je dostupan ovdje.

Informacije o javnom pozivu za sudjelovanje u aktivnostima projekta Brain i eksperimentalnoj provedbi kurikuluma možete pronaći ovdje.