prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnostiosnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:
 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
 • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.
Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2022./2023.
Ministarstvo planira na temelju ovog poziva najboljim projektima dodijeliti 3.400.000,00 kn za projekte osnovnih škola i srednjih škola te učeničkih domova.
Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kn ukupno.
Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:
 • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti
 • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma
 • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).
Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima
 • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka
 • škola čiji zatraženi iznos za financiranje prelazi 30.000,00 kn
 • škola koje nisu dostavile obvezno izvješće o provedenom programu izvannastavnih aktivnosti financiranih u 2020. i 2021. godini.
Nakon završetka provedbe projekta, škole/učenički domovi Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.
Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola/učenički dom je dužna/dužan o tome obavijestiti Ministarstvo.
Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2022. godine.
Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola/učeničkih domova kojima će odlukom ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa biti dodijeljena financijska sredstva za njihovu provedbu.
Obavijest o rezultatima poziva s popisom odobrenih projekata i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr).
Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu: izvannastavne@mzo.hr.
Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja 
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama
s naznakom „POZIV – IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.