Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je Odluku o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.