prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pravo na slobodno vrijeme

Razvoj i utjecaj tehnologije na naš svakodnevni život, zamke virtualnog svijeta, društvene mreže i virtualno nasilje potiče promišljanje i vrjednovanje slobodnog vremena kao ljudskog prava.

Slobodno vrijeme je vrijeme koje pojedinac oslobođen obveza, poslova i škole može oblikovati i ispuniti aktivnostima prema osobnim željama i zanimanjima, a koje ima niz pozitivnih učinaka: stvaranje i održavanje prijateljskih veza, kreativnost i rješavanje problema, razvoj sposobnosti slušanja i komunikacije, fizička aktivnost, zdravi stilovi života, empatija, sposobnost rada u timu, volontiranje, postavljanje prioriteta i slično.

Brojna su prava i potrebe koje djeca mogu ostvariti u slobodno vrijeme; od socijalnih, psiholoških i obrazovnih potreba do razvijanja zdravih stilova života i prevencije nepoželjnih oblika ponašanja. Funkcije slobodnog vremena su: odmor, razonoda i razvoj osobnosti. Tehnološki razvoj i informatička pismenost donijela su pozitivna učenja i primjenu digitalnih alata u nastavi, no i opasnosti i rizike provedbe slobodnog vremena u virtualnom okružju te je nužno učenje o sigurnosti na internetu i prevenciji ovisnosti.

Pravo na slobodno vrijeme jedno je od temeljnih ljudskih prava te ga treba osvijestiti i unaprijediti. Regulirano je i pravnim dokumentima. Konvencija o pravima djeteta navodi kako dijete ima pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i razonodu primjerenu njegovoj dobi. Članak 24. Opće deklaracije o ljudskim pravima govori nam kako svatko ima pravo na odmor i slobodno vrijeme, uključujući razumno ograničenje radnih sati i periodični plaćeni dopust.

Članak 70. Ustava Republike Hrvatske “Svatko ima pravo na zdrav život” navodi na promišljanja o važnosti pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti i očuvanju okoliša kroz radionice i kreativne aktivnosti usmjerene na razvijanje zdravih životnih stilova, ali i pravo na sudjelovanje u projektima, kulturnim i sportskim manifestacijama i slično. Moguća rješenja su u kvalitetnom provođenju slobodnog vremena: timski rad i suradnja, međupredmetne teme i izvannastavne aktivnosti uvažavajući interes djeteta i dječje mišljenje u uvjetima u kojima će biti sigurna i zaštićena te poučavanja o slobodnom vremenu kao ljudskom pravu kojim unaprjeđujemo društvo u cjelini uz iskustveno i suradničko učenje te osobnu aktivnost.

Izvori:

  1. Amnesty International Hrvatske: Prvi koraci, Priručnik o odgoju i obrazovanju za ljudska prava, Zg, 2000.
  2. Ustav Republike Hrvatske (Nar. Nov. br.  85/1005/14)
  3. Opće deklaracije o ljudskim pravima
  4. Konvencija o pravima djeteta