Prijava za izradu Smjernica općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma

U petak, 14. siječnja 2022. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, upućuje Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radne skupine za izradu Smjernica općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

Cjeloviti tekst javnog poziva, kao i prijavni obrazac, možete pronaći na ovoj poveznici.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.