prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Prilagodba i podrška – inojezični učenici

U današnjem globaliziranom svijetu, sve više nastavnika suočava se s izazovom poučavanja inojezičnih učenika. Inojezični učenici su oni koji dolaze iz različitih jezičnih i kulturnih sredina, te se njihovim nastavnicima nameću dodatni zadaci kako bi pružili adekvatnu i inkluzivnu obrazovnu podršku.

Tradicionalni pristupi poučavanja često se pokazuju nedovoljnim, stvarajući jaz između inojezičnih učenika i ostalih učenika u razredu. Bez obzira na predmet, svaki nastavnik doprinosi snažnom jezičnom obrazovanju neizvornog govornika. Na početku se treba usredotočiti na rast, a ne na cilj i osigurati da se učenici  osjećaju sigurno i podržano. Inojezični učenici često nemaju dovoljno znanja jezika na kojem se nastava provodi. To može otežati njihovo razumijevanje gradiva i sudjelovanje u nastavi. Izvrstan primjer digitalnog alata koji služi kao potpora neizvornim govornicima tijekom nastavnog sata  je Microsoft Translator. Služi za prevođenje razgovora u realnom vremenu, za razgovore jedan na jedan i za veće grupne interakcije. Inojezičnim učenicima omogućuje da se u razredu pridruže komunikaciji bez obzira na jezik, aktivno sudjeluju u nastavnom procesu, podijele svoja iskustva i uspostave vezu s novim okruženjem.

Svaki učenik ima svoje jedinstvene potrebe i sposobnosti kada je u pitanju učenje jezika. Stoga je važno prilagoditi nastavu i materijale prema tim potrebama kako bi se postigla najbolja moguća jezična komunikacija. Individualizirani pristup omogućuje učenicima da napreduju vlastitim tempom i dobiju podršku koja im je potrebna.

Suradničko učenje predstavlja važan pristup u radu s inojezičnim učenicima, omogućavajući im da razviju jezične vještine kroz aktivnu interakciju s vršnjacima i nastavnicima. Jedna od učinkovitih metoda suradničkog učenja je organizacija inojezičnih učenika u parove ili male grupe radi zajedničkog rješavanja zadataka ili rada na projektu. Ovo im pruža priliku za međusobno komuniciranje na ciljanom jeziku, podupiranje i razmjenu znanja. Učenici mogu međusobno ispravljati greške, objašnjavati koncepte i motivirati jedni druge.

Vrednovanje inojezičnih učenika treba biti usmjereno na ono što učenik može učiniti odnosno naučiti, kontinuirano i nenametljivo. Poželjna je fleksibilnost nastavnika u pristupu vrednovanju te pružanje dodatne podrške i prilagodbe učenicima koji su još u procesu usvajanja jezika. To može uključivati prilagođavanje uputa, dodjeljivanje dodatnog vremena za ispitivanje, pružanje prijevoda za određene zadatke i slično. Važno je osigurati da se inojezični učenici ne suočavaju s nepotrebnim jezičnim preprekama prilikom vrednovanja. Kontinuirano praćenje napretka i konstruktivne povratne informacije ključne su za  daljnji razvoj inojezičnih učenika.

Primjer izvrsnog digitalnog alata za vrednovanje i suradničko učenje je Classkick koji nastavnicima omogućuje stvaranje lekcija i zadataka koje učenici rade na svojim uređajima vlastitim tempom. Nastavnici mogu promatrati napredak učenika u stvarnom vremenu i dati trenutnu povratnu informaciju, dodatne upute i prijevod zadataka. Osim primanja pomoći i povratnih informacija od nastavnika, Classkick omogućuje učenicima da anonimno zatraže pomoć od svojih vršnjaka čime učenici aktivno mijenjaju uloge – od učenika postaju nastavnici i svoj rad temelje na suradničkom učenju. Tekst, slike, video i audio mogu se jednostavno integrirati u zadatke. To je izvrstan alat za sinkronu i asinkronu komunikaciju, mješovite učionice, personalizirano i suradničko učenje.

Poučavanje inojezičnih učenika zahtijeva strpljenje, prilagodljivost i kontinuirano usavršavanje nastavnika. Sve veća multikulturalnost u društvima čini ovu vrstu obrazovanja iznimno važnom za osiguravanje inkluzivnog obrazovanja i međukulturalne komunikacije.