prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pripovijedajmo na razne načine i zavolimo čitanje

Nakon godinu dana marljivog rada sve projektne aktivnosti u školskom projektu “Pričam ti priču” metodom kamishibai u Osnovnoj školi Siniše Glavaševića u Vukovaru provedene su prema planu i na vrijeme.

Drago im je što je trud i rad prepoznat, a još im je draže što je cjelokupni projektni rad bio jedno izrazito pozitivno iskustvo. Puni entuzijazma i motivacije ulaze u nove projekte i vesele se novim izazovima. U projektu su sudjelovali svi učitelji razredne nastave. Pozitivno i motivirajuće razredno ozračje koje je besprijekorno vladalo od prvih dana nastave zadržalo se svo vrijeme. Učenici su pokazali neizmjeran trud i motivaciju i nisu klonuli niti u jednoj nastaloj situaciji. Učenicima je bilo neizmjerno zabavno i poticajno pristupiti kreativnom projektu i istraživačkom zadatku. Projekt je trajao čitavu godinu u kojima su učenici uspjeli na zabavan i jednostavan način ostvariti zadane ishode. Cilj škole je stjecanje znanja i vještina prilagođavajući metode rada, opterećenje nastavnim sadržajima, ali i usmjeravanje života učenika na školu.

Kamishibai je vrsta tradicionalnog uličnog pripovijedanja priča uz slike, podrijetlom iz Japana (“papirnato kazalište”). Kamishibai metodom se utječe na poticanje govorno-jezičnog izražavanja, poticanje čitalačkih vještina, osvještava se osjećaj pripadnosti, razgovara o emocijama i o odnosima koji se ostvaruju od najranije dobi. Velika vrijednost ove metode je u ideji da priče izrađuju djeca zajedno s učiteljima koji ih vode u tome. Cijeli proces je izrazito dinamičan i otvoren za mnogobrojne poticaje koji podrazumijevaju davanje individualnog doprinosa, stvaranje odnosa u grupi, uvažavanje drugih te prakticiranje suradnje i zajedništva. Pomoću kamishibai-a su: poticali čitanje, njegovali ljubav prema tradicijskoj baštini i povijesti, poticali usmeno i jezično izražavanje, pripremali učenike za javni nastup i njegovali i poticali kulturu govorenja te slušanja (međusobnog uvažavanja). Kamishibai je spoj više umjetnosti pa tako kombinira usmene i vizualne elemente u pripovijedanju. Učenici u radionicama mogu formirati priče, slikati i izvoditi predstave. Kamishibai pridonosi razvoju socijalnih i intelektualnih kompetencija, bogaćenju rječnika, poticanju kreativnosti i formiranju mašte. Predstavljaju rezultate rada na projektu.