prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Probavni sustav čovjeka kroz CLIL metodu

CLIL metodom učenici tijekom učenja sadržaja određenih nastavnih predmeta uče i neke elemente engleskog jezika. Učenike se potiče na samostalno promišljanje i zaključivanje te postaju akivni sudionici nastavnog procesa. Svrha CLIL metode nije učenje napamet nekih novih pojmova i izraze, već da učenici sami uče kroz razne aktivnosti koje imaju tijekom nastavnog sata. 

Odabrala sam Probavni sustav čovjeka koji su učenici prethodno obradili i realizirali tražene ishode pa ovaj sat služi ponavljanju i usustavljivanju gradiva.

Uvodni dio:

Učenici gledaju povijesni film o čovjeku Alexis Martinu: https://www.youtube.com/watch?v=UmCGynmao6I

Učitelj učenicima postavlja pitanja:
What happened to Alexis?
Where was his injury?
What is fistula?
What did doctor Beamunt do with shutgun hole?
How did this help in medicine?
What happened to Alexis in the end?
Which human system is mentioned in film?
Učenici dolaze do zaključka: DIGESTIVE SYSTEM.
Ovim pitanjima vježbamo upitne riječi, neke fraze i izraze te razumijevanje odgledanog filma.

Glavni dio:

Učitelj učenicima dijeli slike s označenim dijelovima probavnog sustava na engleskom jeziku, a učenici pored njih zapisuju hrvatske nazive. Učenici surađuju u paru. Učenici gledaju film i provjeravaju svoja rješenja na slikama. Učitelj pauzira film nakon svakog dijela, vježba s učenicima izgovor i provjerava označene dijelove na slikama. https://www.youtube.com/watch?v=9znLCDpjb1o

Učitelj učenicima daje tablicu s ispisanim glavnim probavnim organima i trake s tekstom te učenici u skupini moraju spojit sliku organa i tekst koji opisuje što se u tom organu događa.
Učitelj proziva učenike koji čitaju tekst i govore s kojim dijelom su spojili.

Učenici u bilježnice zapisuju dijelove probavnog sustava iz tablice te za svaki dio zapisuju glagole koji opisuju što se u tom dijelu događa. Zatim još jednom gledaju prethodni film i nadopunjuju svoje bilješke u bilježnici zapisujući i neke druge pojmove važne za probavu. Učitelj s učenicima provjerava što su napisali te time učenici vježbaju i glagolska vremena. Učenici zatim u parovima na tabletima ili mobitelima traže značenja zapisanih glagola ili pojmova koje nisu razumjeli.

Završni dio:
Učenici igraju igru s dijelovima probavila http://bit.ly/digestivepuzzle
I memory http://bit.ly/digestivememory.
Učenici izrađuju strip „If I where….. (some food)“ u alatu Storyboard.
Učenici izvlače karticu sa slikom organa kojeg moraju imenovati prije izlaska iz razreda.
Učenici mogu evaluirati sat pomoću aplikacije Classroomscreen.

Pogledajte e-knjigu stripova koje su učenici izradili: https://www.canva.com/design/DAD00v7JzAM/kAtfV8wa2OWiR87oITbQXg/view?utm_content=DAD00v7JzAM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink