prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt e-Sveučilišta: Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu kurikuluma programa obrazovanja

U CARNET-u u Zagrebu 5. travnja 2023. godine održan je prvi sastanak Radne skupine za izradu kurikuluma programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija upravljačkog i nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama u sklopu projekta „e-Sveučilišta“.

Projekt e-Sveučilišta započeo je u ožujku 2022. i traje do prosinca 2025. godine s općim ciljem unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu.

U sklopu projekta ulagat će se u:

  • mrežnu i računalnu infrastrukturu
  • opremu i povezane servise
  • aktivnosti kibernetičke sigurnosti
  • unaprjeđenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u VO
  • edukacijsku podršku i obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju
  • podršku i profesionalni razvoj stručnog osoblja.

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodi ga u partnerstvu i suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (SRCE), Agencijom za razvoj i visoko obrazovanje (AZVO) i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu (NSK).

Projekt se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Program obrazovanja koji će biti razvijen u sklopu projekta e-Sveučilišta ima za cilj omogućiti i podržati razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i upravljačkog osoblja na visokim učilištima čime će se omogućiti jačanje kapaciteta zaposlenika visokih učilišta za provedbu hibridne i drugih fleksibilnih i inovativnih oblika nastave, ali i šire primjene digitalnih tehnologija u obrazovnim i poslovnim proscesima na visokim učilištima.

Radnu skupinu za izradu kurikuluma programa obrazovanja čine stručnjaci za različita područja: od polja strateškog razvoja visokih učilišta u području e-učenja, preko razvoja kurikuluma i inkluzivnih pristupa do metodike primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju. Naravno, tu su i predstavnici CARNET-a, Ministarstva znanosti i obrazovanja te partnera Srca, AZVO-a i NSK-a.

CARNET je na ovom početnom sastanku predstavio rezultate provedene analize stanja i potreba u području primjene digitalnih tehnologija na visokim učilištima koja je provedena u sklopu projekta.

Kurikulum programa obrazovanja čiju je izradu Radna skupina započela ovim sastankom, temeljit će se upravo na analiziranim korisničkim potrebama kao i referentom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje i općenito suvremenim pristupima visokoškolskom obrazovanju.