prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt kao motivacija

Radoznalost, potreba za istraživanjem i druženjem te želja za razumijevanjem prirođena je svakom djetetu. To je razlog što učenici dobro reagiraju na projektnu nastavu iako spada u zahtjevnije oblike rada. Znanja stečena projektnom nastavom najčešće su trajna znanja.

Projektna nastava je postupak učenja zasnovan na zadanom problemu s ciljem stjecanja novog znanja i vještina i/ili produbljivanjem postojećeg. Temelji se na aktivnom učenju. Učenik je uključen u proces osmišljavanja rješavanja problema. On planira, istražuje, rješava te na kraju prezentira zadani problem i njegovo rješenje. Znanje stečeno projektnom nastavom temelji se na iskustvu učenika i ima praktičnu važnost i primjenjivost. Projekt treba motivirati učenike za rad, ali isto tako treba imati cilj i svrhu.

Učenici sami biraju razne vrste aktivnosti prilikom planiranja i izvođenja projekta u stvarnosti, a nastavnik je suradnik odnosno moderator. Ovakva nastava ima za cilj osamostaliti učenike u učenju, osposobiti ih za samostalno procjenjivanje postignutog uz samokritičnost, stvaralački probuditi učenike, te ih poticati na cjeloživotno učenje. Primjenom projektne nastave učenici stječu socijalne vještine, razvijaju komunikaciju, toleranciju i smanjuju različite predrasude. Redovito se realizira u timskom radu kroz koji  učenici jačaju samopoštovanje, samopouzdanje i razvijaju emocionalnu inteligenciju. Ovakav oblik rada priprema učenike za tržište rada.

Primjeri projekata:

  1. RoboArt

Cilj projekta je bio primjenom robotike u medicini izraditi zamjensku ruku. Proizvod je kartonske prirode za čiju je izradu korišten karton, škare, ljepilo,skalper, slamke i konop. Kako bi bili dostupni svojim potencijalnim kupcima tim je izradio vlastitu mrežnu stranicu, plakate koji prenose snažnu poruku, videouradak nastanka svog proizvoda,…

2. Učenička zadruga Farmići

Projekt je realizirao peteročlani tim učenika. Osnovni proizvod je izrada krema na biljnoj bazi. Kako bi se proizvod plasirao na tržište osmislili su dizajn  pakiranja i reklamiranja proizvoda koji svojim nježnim izgledom ostavlja prirodni dojam. Put do potencijalnih kupaca pronalaze putem mrežne stranice koja je izrađena u alatu Adobe Express.

3. Mehanika rada sata

Projekt je realiziran na zadanu temu “vrijeme”. Sat se smatra jednim od najstarijih i najvažnijih ljudskih izuma. Mjerenje vremena od davnine je bila ljudska potreba, a izrada naprava kojima se to provodi predstavljala je veliki tehnički izazov. Suradnjom učenika i njihovih mentora iz Obrtno tehničke škole i Zdravstvene škole Split realizirano je predavanje i izložba naziva Sat- čuvar vremena. Prezentiran je razvoj sata i važnost fizike, strojarstva i elektrotehnike za rad njegova mehanizma.

4. Lepeza boja

U suradnji škola održana je radionica o matematičkom teoremu o četiri boje. Zbog svoje jednostavnosti teorem je vrlo popularan u učeničkoj populaciji iako su za njegov dokaz potrebna matematička znanja koja nadilaze srednjoškolsku matematiku. Nizom kratkih popularnih učeničkih predavanja objašnjena je fizika doživljaja boja, fizika funkcioniranja oka te nastanak iridescentnih oblaka.