prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projektna suradnja Srednje škole Novska i Udruge mladih Novska

Srednja škola Novska (partner projekta) i Udruga mladih Novska (prijavitelj projekta) zajedničkim snagama uspješno su priveli kraju projekt “Mladi kokičari” financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti od 75.000,00 kuna.

Cilj projekta bio je povezati mlade s područja grada Novske i potaknuti ih na veću uključenost u društveni život grada. Također, pružiti mladima razne mogućnosti napredovanja, educiranja i razvijanja sudionika kao pojedinca i društva u cjelini. Unutar projekta, učenici ekonomskog usmjerenja Srednje škole Novska sudjelovali su na raznim edukativnim radionicama o (društevnom) poduzetništvu i samozapošljavanju. Edukacije je provodila Razvojna agencija grada Novske (NORA) čiji predavači posjeduju bogato iskustvo u pripremi i provedbi nacionalnih i EU projekata, te održavanju radionica i edukacija. U radionicama, učenici su naučili kome se obratiti za otvaranje vlastitog poduzeća i kako prepoznati kvalitetnu ideju koju je moguće realizirati, i ostale aktivnosti vezane uz društveno poduzetništvo i samozapošljavanje. Konačni cilj projekta bio je educirati mlade o društvenom poduzetništvu kroz praktičnu primjenu naučenoga. U projektU je ostvarena i kupnja stroja za pečenje kokica, a zatim i registracija djelatnosti pripreme i prodaje kokica dok su upravitelji poslovanja bili upravo učenici. Učenici su sudjelovali izradi cjelokupne strategije poslovanja – od odabira dobavljača, osmišljavanja marketinških aktivnosti do izračunavanja prodajne cijene svojih proizvoda koje su kasnije prodavali na raznim manifestacijama i događanjima u gradu.

Mentorice učenicima na projektu bile su Helena Vori, Marijana Frkat Adžijević i Dijana Bogović Gulić, nastavnice ekonomske grupe predmeta Srednje škole Novska. Projekt je trajao 10 mjeseci, ali u školi planiraju nastaviti s aktivnostima i nakon formalnog završetka projekta, čim im epidemiološka situacija to dopusti.