prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projektna suradnja strukovnih škola

U sklopu obilježavanja Europskog tjedna vještina stečenih strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem u 2020. godini, predstavljen je međuškolski projekt “E-učenik za zeleniju budućnost”. Riječ je o projektu međuškolske suradnje tri strukovne škole iz Splitsko-dalmatinske županije: Ekonomske i upravne škole Split, Komercijalno-trgovačke škole Split i Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj.

Projekt se temelji na nastavnim temama stručnih predmeta strukovne škole. Cilj projektnih aktivnosti je suradnja učenika s vršnjacima iz srodnih strukovnih škola i razvoj svijesti o održivom razvoju uz jačanje digitalne i strukovne kompetencije. Događaj je vrlo važan za strukovno obrazovanje i osposobljavanje jer daje odgovor na pitanje zelene i digitalne tranzicije u novom normalnom. Zbog posebnih mjera povodom epidemije COVID-19 nije bilo moguće realizirati stručne posjete uživo, isti su se realizirali online u Europskom tjednu vještina pomoću aplikacije za audio i videokomunikaciju MS Teams. Nastavnice i učenici škola sudionica projekta, predstavili su međuškolski projekt i projektne aktivnosti.

Nakon prošlogodišnjih uspješno reliziranih međuškolskih projekata srodnih strukovnih škola iz Splitsko-dalmatinske županije, zajednička suradnja učenika i nastavnika se nastavlja. Sve projektne aktivnosti se nalaze u Školskim kurikulima škola sudionica. Riječ je o projektu “E-učenik za zeleniju budućnost”, čije su projektne aktivnosti započele u rujnu na početku školske godine 2020./2021. Projekt se temelji na nastavnim temama stručnih predmeta srednje strukovne škole: Društveno odgovorno poslovanje, Strukovne vježbe, Komunikacijsko-prezentacijske vježbe i Računovodstvo.

Cilj projektnih aktivnosti je suradnja učenika s vršnjacima iz srodnih strukovnih škola i razvoj svijesti o održivom razvoju uz jačanje digitalne i strukovne kompetencije. Projektni zadatak se realizira u I. obrazovnom razdoblju u školskoj godini 2020./2021. tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog i nastavlja se dalje u II. obrazovnom razdoblju.

U sklopu obilježavanja EVSW 2020. predstavljen je projekt međuškolske suradnje tri strukovne škole iz Splitsko-dalmatinske županije: Ekonomske i upravne škole Split, Komercijalno-trgovačke škole Split i Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj.

Nositelji projekta:

  1. Ekonomska i upravna školu Split: nastavnica Ivana Ćikeš, prof. savjetnik i učenici 3. b i 3. d razreda zanimanja ekonomist:
  2. Komercijalno-trgovačka škola Split: nastavnica Jasenka Rašetina, prof. savjetnik i učenici 3. c razreda zanimanja komercijalist
  3. Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj: nastavnica Nada Ratković, prof. mentor, i učenici 2. a razreda zanimanja ekonomist i 2. b. razreda zanimanja komercijalist. Učenicima je pomogao i učenik Luciano Vučković iz 4. a razreda, zanimanja ekonomist.

Projektne aktivnosti se realiziraju na način da učenici pretražuju informacije na mrežnim stranicama i u stručnoj literaturi i uspoređuju ih s izvornom stvarnosti – u Splitu posjećuju park šumu Marjan, a u Sinju sudjeluju u akciji izvlačenja grana i čišćenja Gradskog parka.

Zbog posebnih mjera povodom epidemije COVID-19 nije bilo moguće realizirati stručne posjete uživo, isti su se realizirali online u Europskom tjednu vještina pomoću aplikacije za audio i videokomunikaciju MS Teams.

Online aktivnošću u sklopu Europskog tjedna vještina stečenih strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem predstavljen je projekt “E-učenik za zeleniju budućnost” i projektne aktivnosti u specifičnim uvjetima “u novom normalnom”, a to su učenici postigli rješavajući različite projektne zadatke. Navedeni zadaci su uključivali projektni rad, suradnički rad, igrifikaciju, istraživački rad, izradu anketa, plakata, brošura, stripova, umni mapa, videa, prezentacija i kvizova. Učenički interaktivni, inovativni i kreativni radovi su izrađeni koristeći razne digitalne 2.0 alate: Powtoon, Canva, Prezi, Piktochart, Glogster, MS Powerpoint, Issuu i druge. Svi učenički radovi predstavljeni su na digitalnim pločama Padleta, kao i načini kako učenici razvijaju nove kompetencije. Svaka škola sudionica projekta je predstavila radove na virtualnoj ploči Padlet. Učenici osmišljavaju aktivnosti i koriste se inovativnim i kreativnim oblicima djelovanja s ciljem održivosti. U svom radu koriste informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, kritički odabiru odgovarajuću digitalnu tehnologiju, samostalno provode složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju i odgovorno upravljaju prikupljenim informacijama. Uspješno surađuju s drugim učenicima u različitim situacijama, ostvaruju dobru komunikaciju i spremni su zatražiti i ponuditi pomoć.

Dana 11. studenog, u sklopu događaja “Digital & Green – In new normal time”, u online formatu putem mreže MS Teams predstavljan je projekt “E-učenik za zeleniju budućnost” i projektne aktivnosti. Svaka od škola sudionica predstavila je projekt međuškolske suradnje i projektne aktivnosti.

U projektu i projektnim zadacima iz Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj, sudjelovali su učenici 2. a razreda, zanimanja ekonomist i učenici 2.  razreda zanimanja komercijalist i učenik 4. a razreda, Luciano Vučković, zanimanja ekonomist kao stručna podrška mlađim kolegama. Projektne aktivnosti mentorirala je nastavnica Nada Ratković, prof. mentor i održala predavanje pod nazivom “E-učenik za zeleniju budućnost”. Učenički radovi, Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj predstavljeni su na Padlet ploči, a videozapis je izrađen u alatu Canva možete pogledati ovdje.

U projektu i projektnim zadacima iz Komercijalno-trgovačke škole Split, sudjelovali su učenici 3. c razreda, zanimanja komercijalist. Projektne aktivnosti mentorirala je nastavnica Jasenka Rašetina, prof. savjetnik i održala predavanje pod nazivom “E-učenik za zeleniju budućnost”.

Učenički radovi, Komercijalno-trgovačke škole Split predstavljeni su na Padlet ploči, a anketu o Marjanu možete pronaći ovdjeU projektu i projektnim zadacima iz Ekonomske i upravne škole Split, sudjelovali su učenici 3. c i 3. d razreda, zanimanja ekonomist. Projektne aktivnosti mentorirala je nastavnica Ivana Čikeš, prof. savjetnik i održala predavanje pod nazivom “E-učenik za zeleniju budućnost”.

Učenički radovi, Ekonomske i upravne škole Split predstavljeni su na Padlet ploči. Radom na projektu, učenici razvijaju nove kompetencije u dva smjera: kritičko mišljenje o održivom razvoju i digitalne kompetencije. Način praćenja, provjera ishoda, ostvarenost odgojno-obrazovnih ishoda, očekivanja i ishoda međupredmetnih tema.

  1. Odgojno obrazovni ishodi: raspraviti o održivom razvoju kao okviru za gospodarski i socijalni napredak, navesti primjere društveno odgovornog ponašanja s ciljem održivog razvoja, objasniti važnosti park šume Marjan za grad Split i okolicu, grafički prikazati podatke o utjecaju potkornjaka na park šumu Marjan, kritički raspraviti posljedice neodgovarajuće brige o park šumi Marjan, opisati iskustvo sječe, kresanja i izvlačenja grana i čišćenja u Gradskom parku u Sinju, protumačiti utjecaj eko-sustava na zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, aktivno sudjelovati u aktivnostima projektnog tima
  2. Očekivanja međupredmetnih tema: 1.MPT Građanski odgoj i obrazovanje: A.5.1. Aktivno sudjeluje u zaštiti i promicanju ljudskih prava. C.5.3. Promiče kvalitetu života u zajednici. 2.MPT Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: A.5.4. Učenik kritički prosuđuje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš. C.5.2. Učenik samostalno i samoinicijativno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju. D.5.3. Učenik samostalno ili u suradnji s kolegama predočava, stvara i dijeli nove ideje i uratke s pomoću IKT-a. 3.MPT Osobni i socijalni razvoj: B.5.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora. C.5.3. Ponaša se društveno odgovorno. 4.MPT Poduzetništvo: B.5.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i zajednice. 5. MPT Održivi razvoj: A.5.1. Kritički promišlja o povezanosti vlastitoga načina života s utjecajem na okoliš i ljude. B.5.1. Kritički promišlja o utjecaju našega djelovanja na Zemlju i čovječanstvo. B.5.3. Sudjeluje u aktivnostima u školi i izvan škole za opće dobro. C.5.2. Predlaže načine unapređenja osobne i opće dobrobiti. 6.MPT Zdravlje: B.5.1.B Odabire ponašanje sukladno pravilima i normama zajednice.
  3. Načini vrednovanja: izrada interaktivnih radova i računalne prezentacije, izrada plakata za školski pano, izrada videa, izrada izvješća za školski list i mrežnu stranicu Škole i izrada stručnih članaka.
  4. Način praćenja i provjera ishoda vrednovanjem: Vrednovanje za učenje: praćenje rada i napretka učenika i timova, praćenjem njihova rada u online okruženju i putem e-portfolia izrađenog u MS One Note. Vrednovanje kao učenje: vršnjačko vrednovanje rezultata rada učenika i timova, samovrednovanje. Vrednovanje naučenog: vrednovanje učeničkih radova, audio, video i/ili ppt, prezentacija.

Inovativni obrazovni trendovi, suvremene pedagoške metode i implementacija IKT-a, danas su karakteristični za koncept suvremene škole i projektnu nastavu koji učenika stavljaju u aktivan odnos prema sadržaju učenja i koje potiče kritičko mišljenje i odgovornost za učenje. Na ovaj način kroz primjere dobre prakse projektne nastave, uspjeva se pratiti i provjeriti ostvarivanje zadanih odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja međupredmetnih tema, koristeći inovativne metode poučavanja i provodeći vrednovanja ishoda nastavnih predmeta. Učenici jačaju strukovne, digitalne, prezentacijske kompetencije i razvijaju kreativnost, maštu, radoznalost, međusobnu komunikaciju, suradnju i odgovornost.

Predstavljanje projekta “E-učenik za zeleniju budućnost” u Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačiće Sinj u sklopu Europskog tjedna vještina stečenih strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem je službeno prijavljen na mrežnoj stranici Europske komisije.

Događaj je vrlo važan za strukovno obrazovanje i osposobljavanje jer daje odgovor na pitanje zelene i digitalne tranzicije u novom normalnom. ​Navedenim aktivnostima u specifičnim uvjetima pronađen je balans između digitalnog i primjenjivo zelenih aktivnosti u “novom normalnom​”.