prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Radionica “Home Chemistry”

Ove se školske godine u sklopu izvannastavnih aktivnosti, u vukovarskoj gimnaziji provodi projekt “Savjesno s otpadom”.

Radionica “Home Chemistry”, namijenjena učenicima osnovne škole, provedbom eksperimenata ukazala na važnu ulogu elektrokemije u svakodnevnom životu.

Ove se školske godine u sklopu izvannastavnih aktivnosti, u gimnaziji provodi projekt “Savjesno s otpadom”. Cilj ovog edukativno kreativnog projekta je educirati djecu i mlade na području grada Vukovara i okolice o značaju i načinima recikliranja, inspirirati ih putem radionica na usvajanje zero-waste principa, osnažiti ih u STEM području i potaknuti na prakticiranje stečenih navika te dijeljenje novih znanja u svojoj okolini. U ekološkim i tehnološkim radionicama koje su usmjerene na zaštitu okoliša, održivi razvoj, pravilno odvajanje otpada, ponovnu uporabu, recikliranje i kompostiranje, stvorit će se uvjeti za razvoj svijesti o važnosti očuvanja i zaštite okoliša a sa ciljem postizanja održivog razvoja zajednice. Projektne aktivnosti izravno će pridonijeti unapređenju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, obogatiti školski kurikulum, pružiti razrađene eko-sadržaje za redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti te omogućiti integraciju stečenih teorijskih znanja u praktične primjene. Prva u nizu radionica u sklopu projekta Savjesno s otpadom održana je 27. listopada 2023. godine u Učilištu “Studium” pod nazivom ” Home Chemistry”. Radionica predstavlja zanimljiv spoj elektrokemije i svakodnevnih kućanskih potrepština.Voće i povrće - energija

Prvim praktičnim eksperimentom polaznici su dokazali kako se povrće i voće može koristiti za izradu organske baterije. Primjenom limuna, bakrene žice, čavlića, novčića ili spajalice od različitog materijala (bakra, cinka, željeza…), svijetleće diode ili LEDice (do 1,5V) izrađuje se strujni krug. Sudionici radionice trebali su prvo u limun a potom u druge vrste voća i povrća zabosti dijelove dvaju različitih metalnih materijala i povezati ih žicom pri čemu je jedna elektroda bila željezna spajalica, a druga kraj bakrene žice koja povezuje strujni krug. U takav strujni krug dodali su LED diodu, pazeći na polaritet. Ovaj pokus imao je nekoliko važnih ciljeva. Eksperimentalnim istraživanjem koncepata elektrokemije, sudionicima je omogućeno jednostavnije razumijevanje reakcije koju različiti materijali pokazuju u kontaktu s elektrolitom (u ovom slučaju, limunovim sokom) što izravno doprinosi zadanom cilju, osnovnom razumijevanju elektrokemijskih reakcija koje se događaju u baterijama. Dodavanjem LED diode u strujni krug, sudionici su uvidjeli važnost polariteta u električnim sklopovima budući je LED dioda svijetlila jedino ukoliko je bila ispravno postavljena u krug, što je osiguralo i bolje razumijevanje osnovnih principa električnih komponenata. Budući se voće i povrće sastoji od različitih mineralnih tvari (elektrolita) koje mogu postati prirodni izvori struje, polaznici su analizirali i usporedili električnu vodljivost krompira, luka, rajčice, limuna i naranče. Eksperiment je pokazao da kiseline burnije reagiraju s određenim skupom različitih metala koji su u kontaktu s njima te su stoga i u stanju učinkovitije proizvoditi električnu energiju. Pokus je ujedno omogućio sudionicima primjenu teoretskih znanja o električnim krugovima i elektrokemiji na stvarnim situacijama dokazujući kako se znanje iz učionice može primijeniti u svakodnevnom životu a korištenjem voća i povrća kao izvora energije, radionica je izravno utjecala na podizanje svijesti o alternativnim izvorima energije i potrebi za očuvanjem resursa te potaknula sudionike na razmišljanje o tome kako se energija može generirati na održiv način.

Sudionici radionice upustili su se i u istraživanje s ciljem odgovora na intrigantno pitanje: zbog čega šećer ne provodi električnu struju, dok vodena otopina natrijeva klorida to čini? Kako bi došli do odgovora, koristili su elektrode, multimetar i žaruljicu kojima su ispitivali električnu provodnost obje kemijske tvari. Posebno su proučavali električnu provodnost natrijeva klorida u različitim oblicima – kristalnom, krutom i ionskom. Istraživanje je bio motivator za daljnje promišljanje o svojstvima različitih tvari i njihovoj sposobnosti provođenja električne struje, čime su unaprijedili svoje znanje i razumijevanje elektrokemije. testiranje otopina

Provedeni su pokusi potaknuli eksperimentalni pristup učenju i istraživanju, omogućujući sudionicima neposredno promatranje i zaključivanje o električnoj provodljivosti između različitih oblika tvari. Ovaj iskustveni pristup potaknuo ih je i na dublje razmišljanje o praktičnoj primjeni ovih koncepta u području elektrokemije ali i u svakodnevnom životu.

Budući se u svakodnevnom životu susrećemo s različitim tvarima – kiselim, lužnatim i neutralnim, provedena je treća aktivnost u kojoj su polaznici uz pomoć kemijskih indikatora na uzorcima različitih sredstava za čišćenje izmjerili pH-vrijednosti na skali od 0 do 14, spoznajući da upotrebom indikatora čuvamo život i zdravlje. Ujedno saznali su i da bi morska voda trebala biti lagano lužnata, s pH-vrijednošću oko 8,2 u blizini morske površine. Na žalost, količine ugljikova (IV) oksida smanjile su tu pH-vrijednost za 0,1, te je morska voda postala kiselija za 30 %. Ukoliko se takav trend nastavi, predviđanja ukazuju da bi se pH-vrijednost morske vode 2100. godine mogla manjiti na 7,8. Posljedice tog zakiseljenja, nažalost, već su vidljive i sada na morskim organizmima.

Radionica “Home Chemistry” predstavlja važan dio projekta “Savjesno s otpadom”. U radionici, sudionici su dobili priliku iz prve ruke doživjeti i razumjeti kako elektrokemija igra važnu ulogu u svakodnevnom životu te kako se električna struja može generirati iz jednostavnih materijala. Ujedno, korištenjem voća i povrća kao izvora energije, radionica je izravno utjecala na podizanje svijesti o alternativnim izvorima energije i potrebi za očuvanjem resursa. Sudionici su dobili priliku razmisliti o tome kako se energija može generirati na održiv način, što je izuzetno važno za budućnost planeta. U konačnici, radionica nije samo doprinijela obogaćivanju obrazovnog sadržaja školskog kurikuluma već je potaknula djecu i mlade na primjenu teorijskih znanja u stvarnom svijetu čime postaju izravni promicatelji pozitivnih promjena u svojoj zajednici. Projekt “Savjesno s otpadom” ostvaruje svoje ciljeve korak po korak, a radionica o elektrokemiji jedan od koraka prema postizanju održivijeg i odgovornijeg odnosa prema okolišu.