prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Rezultati evaluacije projekta “Vseživjenske vešćine”

U svrhu evaluacije Erasmus projekta “Vseživljenske vešćine”, ali i ispitivanja učinka projekta na ciljanu skupinu članice projektnog tima mr. sc. Tamara Ređep i dr. sc. Tea Pavičić Zajec provele su istraživanje čiji je cilj bio odrediti stupanj ostvarenosti ciljeva projekta s obzirom na realizaciju projektnih aktivnosti. S ciljem ispitivanja učinka projekta i ostvarenosti zadanih ciljeva, napravljena je usporedba rezultata istraživanja provedenog nakon prve godine projekta (svibanj, 2020.) i nakon završne treće godine projekta (svibanj, 2022.). 

U sklopu Erasmus projekta “Vseživljenske vešćine” čiji je nositelj Osnovna škola Bistrica ob Sotli iz Slovenije, učenici partnerskih škola iz Hrvatske (I. osnovna škola Varaždin), Italije (Instituto compressionvo statle con insegnamento bilingue sloveno – italiano) i Španjolske (CEIP Bernardino Perez) radili su na usvajanju davno zaboravljenih životnih vještina koje su se nekada učile u sklopu predmeta “Domaćinstvo”. Projekt u vrijednosti od 115.000,00 eura odobren je od strane slovenske nacionalne agencije CMEPIUS u rujnu 2019. godine, a završava u kolovozu 2022. godine.

U svrhu evaluacije projekta, ali i ispitivanja učinka projekta na ciljanu skupinu članice projektnog tima mr. sc. Tamara Ređep i dr. sc. Tea Pavičić Zajec provele su istraživanje čiji je cilj bio odrediti stupanj ostvarenosti ciljeva projekta s obzirom na realizaciju projektnih aktivnosti. S ciljem ispitivanja učinka projekta i ostvarenosti zadanih ciljeva, napravljena je usporedba rezultata istraživanja provedenog nakon prve godine projekta (svibanj, 2020.) i nakon završne treće godine projekta (svibanj, 2022.). Završno istraživanje provedeno je na uzorku od ukupno 71 učitelja sudionika projekta (23,9 % učitelja iz Italije, 31 % iz Španjolske, 22,5 % iz Slovenije i 22, 5% iz Hrvatske). Kao mjerni instrument korišten je online anketni upitnik koji se sastojao od ukupno osam pitanja zatvorenog tipa.

Usporedbom rezultata istraživanja uočena je najveća razlika u stupnju razvoja pojedinih vještina. Nakon prve godine projekta, učitelji navode da je tijekom projektnih aktivnosti došlo do poboljšanja stupnja razvoja fine motorike kod 79,2 % učenika, dok se taj postotak na kraju projekta penje na visokih 85,9 %. Što se tiče usporedbe razvoja stupnja kreativnosti, preciznosti te spretnosti i snalažljivosti, rezultati istraživanja pokazuju da se razina razvoja navedenih vještina nije značajnije mijenjala tijekom projektnih aktivnosti.

Učenici svih škola partnera bili su uključeni u sve projektne aktivnosti i aktivno sudjelovali u njima, pri čemu je, tijekom prvog istraživanja većina učenika (62,5 %) prepoznala važnost dobivenih vještina za životne svrhe, dok je nešto veći broj učenika (66,7 %) prepoznao važnost dobivenih vještina za daljnje obrazovanje i napredovanje. Veseli činjenica koja pokazuje da je taj postotak veći nakon završetka projekta gdje 76,1 % učenika prepoznaje važnost dobivenih vještina za životne svrhe, a čak njih 84,5 % smatra kako će im stečene vještine biti važne i korisne za daljnje obrazovanje.

Iako učenici nisu fizički sudjelovali na mobilnostima zbog pandemije izazvane virusom COVID – 19, tijekom provedbe virtualnih mobilnosti učenici su se na kraju uspjeli djelomično upoznati s kulturom i tradicijom partnerskih zemalja (83,1 %), što je znatno veći postotak u usporedbi s rezultatima prvog istraživanja kada je on iznosio svega 45,8 %. Rezultati provedenih istraživanja ukazuju na činjenicu da su provedene aktivnosti i radionice rezultirale ostvarenju gotovo svih ciljeva projekta u sklopu kojeg su nastala i dva priručnika za učitelje od strane projektnog tima škole.

Sve informacije i materijali vezani uz ovaj projekt te priručnici za učitelje s opisom svih radionica nalaze se na mrežnoj stranici škole pod rubrikom Erasmus kutak, ali i na eTwinning platformi.