prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Savjeti za izradu prezentacije

Korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi sve je prisutnije u našim učionicama. Često puta nastavnici se odlučuju za korištenje prezentacija u nastavi. Međutim, prilikom izrade prezentacija potrebno je poznavati određena pravila izrade kako bi prezentacija publici bila prihvatljiva, čitljiva i zanimljiva.

Svaka prezentacija se sastoji od jednoga ili više slajdova, a svaki slajd može pored teksta sadržavati i slike, crteže, grafikone, animacije, zvukove i slično. Prezentacije je moguće izraditi u različitim računalnim programima, a jedan od najčešće korištenih je microsoftov PowerPoint.

Planiranje

U ovoj je fazi potrebno odrediti sadržaj i opseg sadržaja prezentacije ovisno o svrsi, vrsti i predznanju publike te raspoloživom vremenu za izlaganje.

Izrada prezentacije

 1. Struktura prezentacije sastoji se od nekoliko segmenata:
  • Uvodni slajd
  • Slajd koji prikazuje sadržaj
  • Slajdovi s tekstom prezentacije
  • Slajd zaključka
  • Pozdravni slaj i/ili slajd koji poziva na raspravu.
 2. Tekst na slajdovima potrebno je ograničiti na pojmove, a ne koristiti cjelokupne rečenice, koje se u cijelosti mogu iznijeti prilikom prezentiranja.
 3. Ograničite broj redaka kako bi publika mogla odjednom sagledati sav sadržaj na slajdu.
 4. Koristite što jednostavnije fontove bez ukrasa poput Ariala i u cijeloj prezentaciji kombinirajte najviše dvije vrste fonta.
 5. Veličina fonta ne bi smjela biti manja od 24 pt.  
 6. Ne bi trebalo koristiti više od 4 boje, trebalo bi odabrati određenu boju te koristiti nekoliko njenih nijansi čime se postiže dinamičnost.
 7. Važne izjave smjestite u sredinu.
 8. Dinamičnost prezentacije osigurat će dijagrami, fotografije i crteži, no pazite da ne pretjerate, a dinamičnosti će doprinijeti i redoslijed slajdova.
 9. Kako biste osigurali prepoznatljivost prezentacije na svakom je slajdu potrebno navesti naslov, naziv ili logo ustanove te po želji i neki drugi podatak.