Scenarij poučavanja iz matematike za 7. razred – Pridruživanje… svuda oko nas

Donosimo vam scenarij poučavanja Pridruživanje… svuda oko nas koji sadrži inovativne i kreativne aktivnosti iz matematike za 7. razred. Scenarij poučavanja obrađuje temu o linearnoj ovisnosti dviju veličina i učenici će praktičnim i istraživačkim aktivnostima naučiti koristiti i povezivati različite oblike zapisa ovisnosti dviju veličina.

Scenarij poučavanja Pridruživanje… svuda oko nas namijenjen je učiteljima i nastavnicima čija je napredna razina izvedbene složenosti u primjeni IKT-a. Svi scenariji poučavanja za Matematiku za 7. razred dostupni su na poveznici, Također, predlažemo vam da na temelju njih osmislite vlastite scenarije poučavanja i na taj način upotpunite nastavu različitim suvremenim metodama poučavanja i potaknite učenike na kritičko promišljanje i razvijanje digitalnih kompetencija uz kreativan pristup određenom dijelu gradiva.

Scenariji poučavanja razvijeni kroz projekt e-Škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt). Namijenjeni su nastavnicima za pripremu i planiranje nastave pružajući im inovativne ideje kako osuvremeniti svoju nastavu kombinacijom suvremenih obrazovnih trendova i IKT-a. Razlikuju se od dokumenta i koncepta Priprave za nastavni sat i zapravo mogu poslužiti nastavniku kao osnova za pisanje Priprave za nastavni sat. Scenariji poučavanja dostupni su za matematiku, fiziku, biologiju i kemiju za 7. i 8. razred osnovne škole i 1. i 2. razred općih gimnazija. Dostupni su u tri oblika: web pregled, tekstualni dokument (Word), .pdf dokument, a nalaze se na repozitoriju digitalnih obrazovnih materijala Edutorij.

Suvremene metode poučavanja predložene u scenariju poučavanja opisane su u Priručniku za primjenu i izradu e-Škole scenarija poučavanja, a za lakše snalaženje u pristupu poučavanju prilikom provedbe scenarija poučavanja s učenicima s teškoćama pomoći će Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama . U njima su dani prijedlozi u odnosu na one aktivnosti koje se u scenarijima poučavanja najviše koriste, a obogaćene su prijedlozima metoda i oblika rada.

Scenarij poučavanja – Pridruživanje… svuda oko nas