prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Scenarij poučavanja – suvremeni pristup pripremanju za nastavni sat

Scenariji poučavanja predstavljaju niz ideja za osuvremenjivanje nastavnoga procesa u čijem je središtu učenik kao aktivni sudionik. To je svojevrsna metodička uputa za kreiranje nastavnog sata, gdje je nastavnik moderator aktivnosti koje provode učenici.

Temeljna načela scenarija poučavanja su upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije, primjena suvremenih nastavnih strategija, metoda i postupaka, povezivanje sa svakodnevnim životom, inovativnost, kreativnost i inkluzivni pristup. Potiču se istraživačko i suradničko učenje, projektna i problemska nastava te igrifikacija. Bit scenarija poučavanja je ostvarenje ishoda učenja kroz provođenje aktivnosti učenika.

Profesorica Ankica Rebrović u Drvodjeljskoj školi Zagreb koristi inovativne metode rada u strukovnoj nastavi, pa je s učenicima provela scenarij poučavanja nazvan “Talentirani graditelji” u četvrtom razredu, smjer drvodjeljski tehničar restaurator. Nastavna jedinica na kojoj je primijenjen scenarij poučavanja bila je Termiti. Radilo se o metodi istraživačkog učenja, a posebno su bile zanimljive aktivnosti koje su provodili učenici uz prethodno pripremljene radne materijale i upute za rad. U aktivnosti “Tko sam ja?” profesorica Rebrović je potaknula oluju ideja pitanjima: “Što predstavljaju građevine prikazane na Linoit ploči?”, “Ima li u životinjskom svijetu sličnih građevina?”, “Postoje li među njima razlike ili sličnosti?”. Učenici su obrazlagali odgovore i zajednički ih komentirali, svaki se odgovor bilježio na Linoit ploči. U aktivnosti nazvanoj “Gric, gric” učenici su kroz pripremljenu prezentaciju u digitalnom alatu Microsoft Sway otkrivali osnovne informacije o kvartarnim kukcima i izdvajali najbitnije, zapisivali bilješke. Nakon toga učenici su provodili samorefleksiju, vrednovali su ostvarenost nastavnih ishoda, što je bila pretpostavka za daljnji istraživački rad. Sljedeća aktivnost je bila “Svoje branim” a profesorica je postavila istraživačko pitanje “Na koji način utječe građa termita na njihovu ulogu u zajednici?”.

Proces istraživanja (opis aktivnosti):

  • određivanje istraživačkog pitanja (na koji način utječe građa termita na njihovu ulogu u zajednici?) i postavljanje istraživačkog cilja (dokazati utječu li specifičnosti građe na ulogu termita vojnika u termitnjaku)
  • analiza teksta i fotografija
  • prikupljanje podataka
  • analiziranje i uređivanje rezultata istraživanja
  • pripremanje rezultata istraživanja za interpretaciju
  • izrada plakata (digitalni alat Canva)

Istraživanje su učenici provodili koristeći bilješke s nastave, računalo i pripremljeni popis literature. Formirali su onoliko grupa koliko u termitnjaku postoji uloga, svaka grupa je istraživala, opisivala i skicirala termite određenih uloga i prezentirala rezultate ostalim grupama koristeći odabrani digitalni alat. Učenici su zajedno uspoređivali specifična obilježja i zaključivali o povezanosti određene uloge u termitnjaku s izgledom građe. Zadnja aktivnost učenika bila je “Kakvi smo istraživači?”, u kojoj su učenici ispunjavali izlaznu karticu o pozitivnim stranama grupnog rada i individualnom doprinosu realizaciji zadatka.