prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Šesta godišnja otvorena konferencija korisnika Integriranoga knjižničnog sustava NSK

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira 16. prosinca 2022. godine u virtualnome izdanju 6. godišnju otvorenu konferenciju korisnika Integriranoga knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, visokoškolskih i specijalnih knjižnica.

Naziv je ovogodišnje Konferencije Sistemsko knjižničarstvo 2022.: Platforme knjižničnih usluga, a namijenjena je informacijskim stručnjacima te knjižničarima iz svih vrsta knjižnica neovisno o knjižničnome programu u upotrebi ili stupnju automatizacije i informatizacije poslovanja knjižnica. Program je dostupan na službenim mrežnim stranicama Konferencije. Svi zainteresirani mogu do 1. prosinca 2022. godine prijaviti svoje sudjelovanje i izlaganje preko registracijskoga obrascaa sažetke izlaganja potrebno je oblikovati prema priloženome predlošku. Kotizacija za sudjelovanje na Konferenciji se ne naplaćuje.

Tema ovogodišnje Konferencije aktualizira pitanja razvoja sljedećih generacija knjižničnih sustava, interoperabilnosti informacijskih sustava, primjene standarda u informacijskome području, umrežavanja, povezivanja informacijskih sustava, razvojnih aspekata formata za obradu znanja, objave povezanih podataka, razvoja metapodatkovnih standarda i ontologija, razvoja i primjene semantičke infrastrukture te ponovne uporabe podataka. Tema je podijeljena u nekoliko tematskih cjelina:

– platforme knjižničnih usluga: objedinjeno pretraživanje tiskane, elektroničke i digitalne građe, osobitosti sljedeće generacije integriranih knjižničnih sustava, servisi otkrivanja informacija (discovery service), digitalni repozitoriji, API, distribuirani informacijski sustavi, blockchain tehnologija i web3

– razvoj formata: razvoj i posuvremenjivanje formata, prevođenje metapodataka (metadata crossover), konverzija, povezani podatci, sheme metapodataka, razvoj i primjena ontologija, interoperabilnost i BIBFRAME

– povezivanje, razmjena, dijeljenje i ponovna uporaba podataka: podatkovna pismenost, veliki podatci, istraživački podatci, povezani podatci, otvoreni podatci, digitalna analiza, vizualizacija podataka, strojno učenje i suradnja u području digitalne humanistike

– digitalna transformacija: sistemsko knjižničarstvo, uklopljeno knjižničarstvo, pametne knjižnice i knjižnične usluge, proširena i virtualna stvarnost (AV & VR), Internet stvari (IoT) i baštinske ustanove.

Konferencija Sistemsko knjižničarstvo bavi se područjem razvoja i primjene informacijskih sustava te dijelom digitalne transformacije knjižnica i baštinskih ustanova. Naglašava važnost primjene interdisciplinarnoga i transdisciplinarnoga pristupa obradi tema iz područja razvoja informacijskih sustava, upravljanja znanjem, razvojem i primjenom informacijskih sustava u kontekstu baštinskih ustanova. Svrha je Konferencije usvajanje novih znanja i ideja, razmjena mišljenja i iskustava te predstavljanje znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata i programa, održavanje radionica i predstavljanje programa i usluga iz područja primjene informacijskih sustava i procesa digitalne transformacije u dijelu baštinskih ustanova. Konferencija je namijenjena podjednako stručnjacima praktičarima, ali i znanstvenicima iz područja knjižnične znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, informatike te drugih znanstvenih područja, a posebno se vrednuje interdisciplinarni te transdisciplinarni pristup obradi tema te suradnji među predavačima.

Svi radovi i predstavljanja s Konferencije bit će dostupni u otvorenome pristupu ili pod Creative Commons licencijom (CC BY 3.0 HR) te po završetku objavljeni u recenziranome zborniku radova.

mrežnim stranicama Konferencije.