prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Školska i vršnjačka medijacija

Realizacija projekta Školske i vršnjačke medijacije u Tehničkoj školi Virovitica koji je financiralo MZO-a u sklopu Školskog preventivnog programa.

U srijedu, 20. travnja 2022. godine, učenici i nastavnici škole educirali su se za školske i vršnjačke medijatore. Za učenike, buduće vršnjačke medijatore, Igor Salopek trener u programu Medijacije Foruma za slobodu odgoja, održao je Akademiju vršnjačke medijacije. Tako je deset učenika prvih i drugih razreda steklo važna znanja i vještine potrebne za uspješnije komuniciranje i rješavanje sukoba te usvajalo korake medijacije.

Osnovni seminar medijacije za nastavnike vodile su Marina Brkić, voditeljica programa Medijacija iz Foruma za slobodu odgoja i Helena Šikić trenerica medijacije. Nastavnici su na seminaru ponovili znanja o temeljnim komunikacijskim vještinama te vježbali rješavanje sukoba na konkretnim slučajevima pomoću igranja uloga. Detaljno su obradili korake u procesu medijacije koji nude strukturu postupka i vode sukob prema razrješenju. Seminar je završio vježbanjem medijacije u kojoj su učenici i nastavnici  u zajedničkoj radionici primijenili nova znanja na primjerima sukoba iz svakodnevnih školskih i životnih situacija.

Projekt se nastavlja aktivnostima vršnjačkih medijatora koji će u svim prvim i drugim razredima održati radionice o komunikaciji, potrebama i emocijama te koracima medijacije. Tako će se svi učenici škole upoznati sa osnovama medijacije, ali steći i vještine koje se mogu vrlo brzo primijeniti, s posebnim naglaskom na etičke vrijednosti i principe.