prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Što nam je e-Dnevnik donio, a što odnio?

Razvoj tehnologije uvjetuje ubrzan napredak svekolikih grana ljudske djelatnosti i života pa tako i školstva i školskog sustava. e-Dnevnik samo je jedan od mnogih primjera međusobne interakcije tehnologije i obrazovanja. Gimnazija Vukovar drugu je godinu u sustavu e-Dnevnika. e-Dnevnik je online aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku koja sadrži sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige, uz dodatne mogućnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT). Prve godine u sustav e-Dnevnika stupila je nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, dok se od ove školske godine i nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu odvija putem e-Dnevnik aplikacije. S obzirom da CARNet kontinuirano radi na dogradnji sustava, svjedoci smo neprestanih poboljšanja i implementacije sve kvalitetnijih rješenja za tekuću problematiku s kojom se svakodnevno susrećemo.

Kako je svaki početak težak, tako je i nama bilo potrebno vrijeme prilagodbe. Paralelno sa uvođenjem e-Dnevnika proveli smo nekoliko edukacija na kojima su nastavnici upoznali i stekli osnovno znanje vezano za korištenje same aplikacije pri čemu se korisnom pokazala aplikacija probnog tzv. testnog e-Dnevnika koja je predstavljala simulaciju stvarnog e-Dnevnika ali je kao takva dozvoljavala razne pokušaje i probne aktivnosti vezane za povlačenje učenika iz e-Matice, dodavanje obveznih i izbornih predmeta, unos sata, ocjene, izostanka, obavještavanje roditelja i slično. Uz provedene edukacije na raspolaganju bile su nam brošure i video upute. U sve je učionice postavljeno stolno ili prijenosno računalo, a nastavnik je po potrebi mogao zadužiti i tablet. Škola je uvela optičku internetsku vezu pa je spajanje na Internet omogućeno kako žično tako i putem bežične internetske veze.

Uz e-Dnevnik za nastavnike u uporabu je ušla i aplikacija e-Dnevnik za učenike i roditelje koja je omogućila učenicima i njihovim roditeljima pregled ocjena, bilješki, izostanaka, lektira i raspored pisanih zadaća, koje su upisali nastavnici u e-Dnevnik sustav. Svi preduvjeti bili su zadovoljeni, papirnati dnevnici prošlost a, posao ispred nas.

Prve poteškoće javile su se prilikom upisivanja nastavnih sati, bilježaka, ocjena, izostanaka, no trajale su vrlo kratko. Svaki je nastavnik razvio svoj način rada i svoju tehniku upisa, neka od rješenja bila su: upisati nastavni sat kod kuće kako sam postupak upisivanja u učionici ne bi trajao predugo, uz ocjenu je morala doći bilješka jer sustav nije dozvoljavao naknadno dodavanje bilješke uz već unesenu ocjenu, pravdanje izostanaka je posao koji je ostavljen za rad kod kuće jer pogrešku prilikom pravdanja izostanaka poput unesenog krivog razloga, nije bilo moguće korigirati iako bi pogreška bila utvrđena u vrlo kratkom roku. Sve su to tekući problemi koji su prisutni i sada ali u znatno manjem obimu.

Uz aplikaciju e-Dnevnik, nastavnici su „gratis“ dobili administratora e-Dnevnika. Kažem „gratis“ iz razloga što administrator dolazi iz redova nastavnika, najčešće se radi o informatičaru i u srednjoj školi mu ne pripada niti jedan sat koji ulazi u neposredni rad, za sve aktivnosti koje treba odraditi,a treba odraditi sve. Od brisanja krivo unesenih sati, bilježaka, ocjena, izostanaka pa do unosa zamjena, kreiranja razrednih grupa, dodjeljivanja nastavnih predmeta, tokena i tako svaki dan svih 35 radnih tjedana. Administriranje e-Dnevnika je aktivnost koja nema fiksno radno vrijeme, jer e-Dnevnik ne dozvoljava odgađanje. S e-Dnevnikom svakako smo svi naučili biti puno ažurniji, pedantniji, sistematiziraniji, a k tome dobili smo i osobu koja ispravlja naše pogreške. Komunikacija između administratora, razrednika i predmetnih nastavnika odvija se bez poteškoća s obzirom da sve pogreške i nedoumice koje se tijekom rada pojave, a razrednik i predmetni nastavnik ih ne može otkloniti, rješava sam administrator, a ako se dogodi da niti administrator ne može riješiti problem tada se uključuje CARNetov helpdesk. Možda zvuči komplicirano ali nije niti najmanje, svi problemi su rješivi i to u najkraćem vremenskom roku. Možda je upravo i činjenica kako se svaki problem može riješiti utjecala na to da je strah od uporabe tehnologije i same aplikacije tijekom ove dvije godine, u potpunosti nestao. Najveću prednost uvidjeli smo na kraju prve godine, kada nam je aplikacija ponudila gotovo izvješće potrebno za sjednicu Razrednog i Nastavničkog vijeća, sve ocjene i izostanci bili su sistematizirani i statistički obrađeni. Posao za koji nam je trebalo po nekoliko sati, sada je aplikacija odradila za nas. Slična je situacija i s izradom različitih izvještaja o izostancima i ocjenama koje dijelimo učenicima na kraju prvog obrazovnog razdoblja, nekoliko klikova mišem i izvješće je spremno za predaju. e-Matica (centralizirani sustav Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji služi za unos najvažnijih podataka o učenicima i djelatnicima osnovnih i srednjih škola tzv. digitalna Matična knjiga) riješena je tako što se u nju izvezu gotovi podatci iz e-Dnevnika. Nema duplog posla ali ima želja, a to je u digitalni sustav uključiti i Matičnu knjigu. Time bi razrednici zaista bili pošteđeni nepotrebnih redundantnih zapisa iz godine u godinu. Čini mi se da smo sinkronizacijom e-Matice i e-Dnevnika na dobrom putu.

Ima li nešto što u cijeloj ovoj priči i nije tako idealno? Naši su učenici u principu zadovoljni uporabom i e-Dnevnika za nastavnike i e-Dnevnika za učenike i roditelje. Kao jednu od velikih prednosti e-Dnevnika za nastavnike ističu opciju Slučajni odabir, koju smatraju pravednom i doista nasumičnim odabirom učenika za usmenu provjeru znanja, izlazak na ploču ili neku drugu pojedinačnu aktivnost. Slažu se kako je ovdje subjektivnost nastavnika, „opeglanost“ stranice u imeniku u potpunosti isključena.

Ono što im najviše smeta je što roditelji u većini slučajeva za pristup e-Dnevniku za učenike i roditelje koriste učenički elektronički identitet iz sustava AAI@Edu.hr koji učenici dobivaju u školi od administratora imenika a ne putem sustava e-Građani što dovodi do situacije da roditelji znaju ocjenu prije nego što dijete stigne kući. Naime sustavom e-Građani, roditelji mogu vidjeti ocjenu sa vremenskim odmakom od 48 sati dok sa učeničkom elektroničkim identitetom ocjena postaje vidljiva odmah nakon unosa. Kako god, ne može se osporiti da smo dobili ažurniji, transparentniji i potpuniji protok informacija.

Još jedno interesantno razmišljanje učenika odnosi se na to što predmetni nastavnici mogu vidjeti samo svoj predmet, a razrednici sve predmete s pripadajućim ocjenama i bilješkama. Učenici smatraju ovu opciju pravednom navodeći kako se na taj način smanjuje utjecaj ocjena iz drugih predmeta i kako kažu „nema prepisivanja“ ocjena. Moj je osobni stav prema ovoj opciji negativan iz razloga što smatram da su nastavnici objektivni, pravedni i educirani te da nemaju potrebe uspoređivati učenikove ocjene iz svog predmeta sa ocjenama iz drugih predmeta. Vezano za „sumnju“ u  profesionalnost nastavnika moram se osvrnuti na Facebook stranicu  „Dnevna doza e-dnevnika“ prepunu ocjena i bilježaka iz svih predmeta i škola diljem Hrvatske i da ironija bude još veća, takva stranica dobila je više od pedeset tisuća lajkova. Zaključak koji se nameće sam po sebi, umjesto u e-Dnevniku čitajmo na Facebooku.  „Sloboda je ono što radite s onim što vam je dano.“ Jean Paul Sartre

Roditelji kao najveću prednost e-Dnevnika navode pristup svim ocjenama i bilješkama iz svih nastavnih predmeta, koje mogu više puta iščitavati i nisu ograničeni vremenom i terminom individualnih informacija. Upravo u ovome mi nastavnici vidimo jedan od uzroka problema, a to su smanjeni dolasci na individualne razgovore kako s razrednikom tako i s predmetnim nastavnikom. Kroz ove dvije godine uporabe e-Dnevnik aplikacije, broj je dolazaka roditelja na individualne informacije u padu. Roditeljski sastanci za sada zadržavaju istu razinu dolazaka ali potreba za razgovorom o učeničkim postignućima je u opadanju. Dolasci roditelja najvećim se dijelom povezuju s najavom i pravdanjem izostanaka dok za razgovore o učenikovom uspjehu, poteškoćama ili nekim drugim elementima praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja, gotovo da nema interesa. Još jedna prednost koju roditelji ističu je sustav obavještavanja roditelja o izostancima djece, tako da roditelji čije je dijete izostalo prethodnog dana, dobiju e-mail s informacijom s kojeg sata je dijete izostalo i zamolbu da se jave razredniku u terminu za informacije. Ova mogućnost svakako ide u prilog i razrednicima jer mogu biti potpuno sigurni da je obavijest koja se automatski generira poslana i da se povećava vjerojatnost po kojoj će roditelj u dogovorenom terminu i predviđenom roku objasniti izostanak učenika.

U svakom slučaju, primjena informacijsko komunikacijske tehnologije u školstvu, koje je jedan od najvažnijih čimbenika u razvoju društvene kulture, apsolutni je imperativ modernoga društva. Uporaba IKT-a pomaknula je granice i postavila nove standarde u sustavu odgoja i obrazovanja.

I na kraju, bez obzira na poneke smetnje u internetskoj vezi, pogreške prilikom upisivanja ocjena ili nekih drugih sastavnica imenika i dnevnika, ipak se e-Dnevnik ispostavio kao dobra i nadasve praktična aplikacija ne samo nama nastavnicima, već i učenicima i njihovim roditeljima. Kako i sve, tako i e-Dnevnik ima svojih prednosti i nedostataka i ne, ne bismo se vratili na papirnate dnevnike!