prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Stručno-znanstveni seminar o zaštiti kulturne baštine

Potaknut potrebom aktivnijega promišljanja o zaštiti kulturnih dobara u kriznim uvjetima, odnosno katastrofama, Odjel Zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu organizira u malome predvorju Knjižnice 7. studenoga 2019. godine od 10 do 15 sati stručno-znanstveni seminar pod nazivom Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima u suradnji s Međunarodnim institutom za klimatske aktivnosti i Centrom za inovacije u kulturi.

Seminarom se nastoji razviti kvalitetna unutarsektorska i međusektorska rasprava te razmjena informacija o najnovijim saznanjima i aktivnostima u zaštiti kulturne baštine u kriznim uvjetima te stvoriti prilika za raspravu o nužnosti poticanja suradnje i solidarnosti među ustanovama u kulturi.

Upravljanje kulturnom baštinom, promatrano kao skup raznovrsnih, nezamjenjivih nacionalnih resursa, nužno predviđa sveobuhvatnu zaštitu u koju je potrebno uključiti širu kulturnu i znanstvenu zajednicu, kao i ustanove, među kojima bi solidarnost i umrežavanje trebali biti zajednički, suradnički koncept. Imajući na umu suvremene globalne prijetnje, stručne i znanstvene smjernice o zaštiti kulturne baštine te potrebu uspostavljanja pomno planiranoga sustava zaštite kulturne baštine, umrežavanje i razvijanje solidarne mreže ustanova u kulturi je nužno. Treba istaknuti da je zbog velike količine knjižnična građa pod posebno velikim rizikom od oštećenja i gubitka – zabilježena je na nepostojanim medijima, ne postoji dovoljno prikladnih spremišnih prostora i potrebe zaštite gube utrku s rastućim potrebama korisnika.

Sustavi redovitoga i izvanrednoga djelovanja ustanova u kulturi – i knjižnica i drugih baštinskih ustanova koje skrbe za kulturnu baštinu te službi koje djeluju u kriznim uvjetima u sklopu sustava civilne zaštite, ponekad se bitno razlikuju.

Uspostavom unutarsektorske solidarne mreže te međusektorske mreže nacionalnih ključnih suradnika, kao što su Ministarstvo unutarnjih poslova, lokalna uprava i samouprava, vatrogasne jedinice, postrojbe civilne zaštite, nadležna ministarstva, stožeri civilne zaštite i druga lokalna, regionalna ili nadležna tijela zadužena za sigurnost i koordinaciju u kriznim uvjetima i dr., mogu se savladati brojne prepreke.

Program seminara obuhvaća izlaganja o preventivnim elementima zaštite kulturnih dobara, mjerama pripravnosti i operativnim segmentima zaštite.

Kao neposredan rezultat seminara očekuje se razvijanje forumske rasprave kojom bi se dodatno analizirali segmenti u kojima je potrebno razvijati daljnju raspravu u području upravljanja kulturnom baštinom u kriznim uvjetima.

Svi zainteresirani za sudjelovanje na seminaru Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima mogu se prijaviti do 4. studenoga 2019. godine preko obrasca dostupnoga na mreži.