prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Sve što nas povezuje

Pod sloganom “Izazov prihvaćen!” u četvrtak, 5. studenog 2020. godine, na 22. CARNET-ovoj konferenciji za korisnike (CUC), nastavnici dviju srednjih škola Srednje Strukovne škole ban Josip Jelačić Sinj i Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin, putem online platforme Hopin, izložili su interaktivno predavanje pod nazivom “Koncept online nastave – 3 In”. 

Nastavnici su prihvatili izazov konferencije CUC 2020 i prijavili svoje rad u obliku interaktivnog predavanja na konferencijsku temu “Ovo nam je škola” s podtemom “Sve što nas povezuje”. Suradnja između srednjih škola iz Sinja i Ogulina traje veće duže vrijeme, a za vrijeme lockdowna uzrokovanog pandemijom korona virusa suradnja se produbila i ojačala. Međuškolska suradnja nastavnika i učenika nastavlja se i u budućnosti.

Po prvi puta na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike (CUC), kao autori rada sudjelovali su nastavnici Nada Ratković, prof. mentor i Željko Cvitković-Đone, prof. mentor iz Srednje Strukovne škole ban Josip Jelačić Sinj i nastavnik Branko Rumenović, prof. mentor iz Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin. Rad su predstavili i izložili u obliku interaktivnog predavanja pod nazivom “Koncept online nastave – 3 In”, kao inovativni, interaktivni i interdisciplinarni primjer dobre prakse projektne i virtualne međuškolske suradnje i umreženosti škola tijekom nastave na daljinu. U radu su  korištene inovativne nastavne metode u koje je implementirana i integrirana informacijsko-komunikacijska tehnologija. Cilj interaktivnog predavanja je educirati nastavnike za nove zahtjeve učenja, podijeliti svoja znanja i iskustva, ideje, metode, digitalne 2.0 alate i primjer dobre prakse kako bi i ostali nastavnici mogli koncept novog modela ugraditi u Školski kurikulum i primjenjivati ga u radu za osuvremenjivanja nastave i modernizacije škole.

Sažetak rada se nalazi na mrežnoj stranici CARNET Users Conference.

U vrijeme pandemije COVID-a 19, škole iz Sinja i Ogulina započele su zajedničku suradnju, komunikaciju, razmjenu znanja i iskustava u učenju među nastavnicima i učenicima. Zajedničkom međuškolskom suradnjom nastavnici potiču razvoj, prijenos, provedbu inovativnih praksi i provedbu zajedničkih inicijativa kojima se promiče suradnja, suradničko učenje i razmjena iskustva na nacionalnoj i europskoj razini. Škole su se zbližile i kao nositeljice oznake eTwinning škola u područjima digitalne prakse i kao službeni partneri European Vocational Skills Week (EVSW) u inovativnom i kreativnom pristupu nastavi i promicanju stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i učenika. Učenici su korištenjem Office 365 različitih digitalnih 2.0 alata, eTwinning platforme i društvenih mreža nadograđivali suradnju i komunikaciju u virtualnom okruženju radeći na zajedničkom eTwinning projektu “Life & Money”. U virtualnim učionicama su pripremljeni, osmišljeni i organizirani razni nacionalni i međunarodni događaji koristeći koncept obrnute učionice uz primjenu  IKT-a i prilagodbu sadržaja, aktivnosti i metoda za učenike s posebnim obrazovnim potrebama. Tijekom realizacije projektnih aktivnosti sudionika u različitim fazama korišteni su Office 365 (Teams, Yammer, Forms), različiti digitalni 2.0 alati (Padlet, Lino, Popplet, Google Obrazac, Powtoon, Kahoot, Canva, Issue i Youtube) i eTwinning (TwinSpace) platforma za provedbu projekata.

Na kraju nastavne godine 2019./2020., nastavnici iz Sinja i Ogulina prihvatili su novi izazov. Nakon CARNET-ove službene objave za prijavu radova autora na 22. konferenciju, nastavnici su se odlučili na novu zajedničku suradnju. Rok za popunjavanje online obrazca za prijavu je bio do 15. kolovoza 2020. godine. Ponuđene teme za konferenciju su bile “Ovo nam je škola” i “AI u obrazovanju i obrazovanje za AI” sa svojim podtemama. S obzirom da je nastavnicima ovo prva prijava na CARNET konferenciju izbor je ipak pao na interaktivno predavanje na konferencijsku temu “Ovo nam je škola” s podtemom “Sve što nas povezuje” pod nazivom “Koncept online nastave-3 In”.

Pripreme su započele čitanjem Uputa za autore, a prijava za interaktivno izlaganje trebala je sadržavati prikaz primjera iz prakse ili rad na nekom projektu s korisničkim iskustvom u primjeni inovativne nastavne metode, primjeni novog alata i/ili programa, ili slično. U Pozivu za autore su se nalazili savjeti kako učiniti svoju prijavu što uspješnijiom i kvalitetnijom.  Autori su znali da prilikom pisanja rada moraju voditi računa o digitalnoj varijanti Bloomove taksonomije učinkovitosti korištene tehnologije prema SAMR modelu, koja se prilikom recenziranja prijavljenog rada koristi. Interaktivno izlaganje je trebalo sadržavati elemente prezentacije u kojoj će se demonstrirati primjer iz prakse uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima koji prisustvuju izlaganju. Optimalno trajanje izlaganja je 20 minuta, a u to vrijeme je trebalo biti uračunato vrijeme za pitanja publike. Za potpunu prijavu trebalo je pratiti upute organizatora, a prijava je trebala uključivati odgovore na sva postavljena pitanja organizatora (cilj upotrebe tehnologije koji se prezentira interaktivnim izlaganjem, očekivani mjerljivi ishodi provedene aktivnosti, kratak opis alata/programa/metode; izbor i problem koji je rješavan upotrebom alata/programa/metode, naučene lekcije, problemi i način rješavanja, primjena alata/programa/metode i unaprjeđenje, planovi za budućnost, korištenje alata/programa/metode u budućnosti, s obzirom na stečeno iskustvo).

Poseban izazov ovogodišnje konferencije za sve autore koji su prijavili izlaganje na temu “Ovo nam je škola” bio je videomamac, tzv. teaser, koji predstavlja skraćenu verzija interaktivnog izlaganja. Videomamac je služio Programskom odboru za dobivanje uvida u način prezentiranja, relevantnost teme i njen doprinos konferenciji. U video mamcu u trajanju od minimalno dvije, a maksimalno tri minute se prikazuju autori i daju uvod u temu koju planiraju prezentirati na konferenciji. Za prijavu rada obavezna je bila privola za učitavanje videa na navedeni portal i korištenje u promotivne svrhe. Veličina videa je morala biti maksimalno 4 GB i trebalo ga je učitati na Google Drive ili OneDrive.

Objavom rezultata o prihvačanju rada autora, započela je izrada prezentacije za konferenciju. Kako je zbog epidemioloških uvjeta odlučeno da cijela konferencija ide u online formatu bilo je potrebno interaktivno izlaganje autora za izlaganje na konferenciji prethodno snimiti putem platforme Zoom. Na dan izlaganja u četvrtak, 5. studenog 2020. godine, autori su putem dobivene poveznice za platformu Hopin, u Backstage se uključili uživo kako bi provjerili tehničku ispravnost i odgovorali na pitanja publike. Trebalo je otvoriti prozor “Ask to Share Audio and Video” koji se nalazio na sredini ekrana i dozvoliti pristup kameri i mikrofonu. Klikom organizatora na Prijenos u Backstageu u roku od 15 sekundi započeo je prijenos uživo.

Nastavnici autori ističu kako su prihvatili izazov konferencije CUC 2020 i kako je izlaganje na konferenciji, u online formatu jedno divno novo iskustvo, koje žele ponoviti već sljedeće godine u potpuno novom obliku kao radionica i kao novo interaktivno izlaganje. Zahvaljuju se Organizatoru i svima koji su im omogućili sudjelovanje na ovogodišnjoj 22. CARNET-ovoj konferencija za korisnike pod nazivom “CUC 2020: Izazov prihvaćen”.