prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Tinejdžeri kao zeleni kreatori promjena

Djeca i mladi trebaju učiti o svijetu u kojem žive i trebaju biti aktivni sudionici kako bi bili inspirirani da poduzmu konkretne akcije i zato su učenici Industrijske strojarske škole u odjelima školske radionice izradili drobilicu za plastiku, a u predvorju škole učenici su uredili edukacijski Eko kutak.

Niz edukativnih, informativnih, praktičnih i kreativnih aktivnosti koje se odvijaju u školi u okviru Eko-sekcije te metode inovativnog i iskustvenog učenja podižu razinu znanja i vještina za usvajanje “zelenih” životnih stilova u skladu s održivim razvojem. U eko-aktivnostima posebno se ističu učenici koji su bili sudionici Erasmus mobilnosti jer su učenici imali priliku i u inozemstvu shvatiti da je  održivi razvoj imperativ današnjice. Promoviranjem drobilice za plastiku učenici škole žele potaknuti širu zajednicu na doprinos 12. globalnom cilju održivog razvoja – odgovorna potrošnja i proizvodnja kojima se potiče smanjenje otpada recikliranjem, tj. ponovnom upotrebom plastičnog otpada.

Novi dizajn Eko kutka postavljen je početkom nastavne godine 2023./2024. na starom  mjestu u predvorju škole, a uredili su ga učenici 2. i 3. razreda: Alijagić Denis, Mujdić Adis, Maras Marko, Ranić David i Stanković Mihael. Već drugu godinu učenici odvajaju razne materijale i zbrinjavaju ih u za to predviđene kutije te na taj način stvaraju dobre navike i podižu svijest o značaju očuvanja životne sredine.

Olovo, kadmij ili živa koje sadrže baterije opasni su i štetni za prirodu i okoliš. Njihovim neodgovornim zbrinjavanjem uvelike se šteti prirodi. Voda, kao sastavni dio života, ne može biti zauvijek čista ako to ne osvijestimo. Zemlja ne može prihvaćati tone smeća, a da nakon toga uzvrati čistim zrakom i zdravom hranom. Postali smo konzumeristički orijentirani. Jednostavnije je kupiti novo, nego koristiti već postojeće. Naša svijest se mora promijeniti jer sve što se događa s klimatskim promjenama već je dovoljan alarm da svatko od nas mora nešto učiniti i zato u Industrijskoj strojarskoj školi krećemo malim koracima od naše sredine u kojoj živimo i radimo.

Eko kutak poticaj je svima koji dođu u školu i onima koji u njoj borave na odgovorno ponašanje prema okolini koja nas okružuje i povećanje osviještenosti svakog pojedinca o izravnom utjecaju na smanjenje otpada prenamjenom i recikliranjem dotrajalih proizvoda.

Radionicom „Tinejdžeri kao zeleni kreatori promjena“ koja se održala u petak, 8. prosinca 2023., učenici i nastavnici željeli su proširiti suradnju te su na mrežnoj stranici škole objavili poziv za sudjelovanje u radionici kojem su se odazvali učenici Strojarske i tehničke škole Fausta Vrančića i njihova nastavnica Snježana Vuk. Tijekom radionice učenici su izrađivali reciklirane ukrasne i uporabne predmete od plastike koja se također prikuplja u Eko kutku. Učenici su u drobilici za plastiku usitnili otpadnu plastiku te su zagrijavanjem rastalili plastiku i izradili božićne ukrase i posude za odlaganje predmeta.

Plastika je važan i sveprisutan materijal u našem gospodarstvu i svakodnevnom životu. Međutim, trenutačnom proizvodnjom i uporabom plastike te gospodarenjem plastičnim otpadom često se ne uspijevaju ostvariti gospodarske koristi koje donosi „kružni pristup“ te plastika/plastični otpad štetno utječu na okoliš i zdravlje. Značajne količine plastičnog otpada završavaju u morskom okolišu što uzrokuje sve veću zabrinutost javnosti. Plastika je izrazito trajna pa se u prirodi akumulira i štetno utječe na ekosustave o kojima ovisimo. U oceanima se plastika raspada na fragmente koji ulaze u hranidbeni lanac. Mikroplastiku jede plankton, plankton jedu ribe, a ribe jedu ljudi. Stoga je plastika identificirana kao jedan od prioriteta za rješavanje te je usvojena Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu. Očekuje se da će se time potaknuti inovacije poput inovacije škole te suzbiti onečišćenje plastikom i negativan utjecaj na naše živote i okoliš.

Održivi razvoj zahtijeva upravljanje otpadom u skladu s načelima zaštite okoliša, društvene prihvatljivosti i ekonomičnosti. Može se smatrati općim suglasjem da otpad najprije treba izbjegavati, a kružno gospodarstvo model je proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna i što dulja vrijednost proizvoda. Recikliranjem i ponovnom upotrebom plastike prikupljene u Školi,  produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada. Kružno gospodarstvo može pomoći ublažiti dva ključna problema – ograničenost resursa i klimatske promjene. Kao zaključak može se navesti da je radionica Tinejdžeri kao zeleni kreatori promjena doista kreirala promjene koje su male, ali su važan doprinos jer su učenici na radionici:

  • djelovali u skladu s načelima održivoga razvoja s ciljem zaštite prirode i okoliša,
  • suradnički učili i radili u timu,
  • upućivali na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti,
  • primjenjivali inovativna i kreativna rješenja,
  • planirali i upravljali aktivnostima,
  • sudjelovali u projektu i izradi recikliranih predmeta te
  • promicali kvalitetu života u zajednici.

U timu za provedbu i organizaciju radionice sudjelovali su nastavnici Ivana Šutalo Dujmenović, Kristinka Lemaić, Josip Filić, Dragomir Bjelanović, Mate Sabol i Iva Bojčić uz podršku ravnatelja Nenada Pavlinića.