prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Učeničke akcije u borbi protiv klimatskih promjena – Zelenije sutra

U sklopu natječaja “Učeničke akcije protiv klimatskih promjena”, Srednja strukovna škola ban Josip Jelačić u Sinju odabrana je za dodjelu financijske potpore za projekt “Zelenije sutra”. Projekt je odobrila Zaklada Solidarna, koja se zalaže za ljudska prava i solidarnost.

Svrha natječaja je potaknuti sudionike u snažnijem društvenom javnom djelovanju tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, u trajanju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine. Klimatske promjene su jedan od gorućih svjetskih problema i prioriteta hrvatskog predsjedanja kako iz perspektive Vlade Republike Hrvatske, tako i iz perspektive civilnog društva.

                            

EU projekt “Učeničke akcije u borbi protiv klimatskih promjena – Zelenije sutra” je značajan budući da uključuje učenike kao glavne nositelje projekta, utječe na različite dobne skupine građana, ali povezuje i različite teme zaštite okoliša od onečišćenja, pošumljavanja, poribnjavanja šumskih izvora i kampanje javnog zagovaranja u svrhu prevencije požara izazvanih ljudskom nepažnjom. U projektu sudjeluju nučenici Eko-grupe SSŠBJJ Sinj, nastavnici i stručni suradnici. Voditeljica projekta je Nada Ratković, prof. mentor.

Projekt se sastoji od 10 aktivnosti koje su međusobno povezane, traju od početka realzacije projekta do kraja realizacije projekta. Na početku projekta upućen je Javni poziv gradu Sinj, svim ustanovama, udrugama i dionicima, a građani su se upoznali projektom putem javnih medija: Hit radio, Ferata i promidžbenih materijala koje su izradili učenici u digitalnim alatima.

Prva aktivnost projekta je podizanje svijesti o zaštiti od požara, kojoj je cilj osvijestiti i educirati dionike o važnosti zaštite šuma od požara. U aktivnost su uključene ciljane skupine na području Sinja i Splitsko-dalmatinske županije. Mjesta u kojima se provode aktivnosti su: grad Sinj, Neorić i Sutina. Učenici su se educirali o protupožarnim aktivnostima i načinima sprječavanja mogućeg nastanka požara. Edukaciju učenicima održali su stručnjaci i ovlaštene osobe iz Hrvatskih šuma i Javnog vatrogasnog društva, koji su posjetili školu i održali predavanja i radionice. Na mrežnoj stranici škole je postavljena anketa: Upitnik o paljenju vatre na otvorenom i tako je službeno krenula kampanja zagovaranja u svrhu prevencije požara izazvanih ljudskom nepažnjom. Druga aktivnost projekta je posjet promatračnicama požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, s ciljem educiranja ciljne skupine i dionika za prevenciju i sprječavanje požara. Mjesto održavanja je tvrđava Stari grad Sinj, Marjan Split, Neorić i Sutina. Učenici Eko-grupe SSŠBJJ, nastavnici i stručni suradnici su, 15. i 22. veljače 2020. godine, posjetili promatračnicu u Sinju na tvrđavi Stari grad. Sljedeća aktivnost predstavlja informiranje ciljanih skupina o korisnim funkcijama šuma.

Aktivnost Izvlačenje grana, je započela u petak, 6. ožujka 2020. godine. Učenici škole kao ljubitelji prirode uzeli su rukavice i potreban alat te krenuli u dvorište škole i Gradski park u čišćenje potrebnih područja. U akciju se uključila tvrtka Čistoća Cetinske krajine koja je sjekla grane u gradskom parku. Učenici su izvlačili grane nakon sječe, slagali grane na hrpe i ukrcavali u kamion komunalnog poduzeća Čistoća. U radu su stručni djelatnici gradske tvrtke koristili različite tehnike za kresanje debelih grana i tankih grana. Učenici su se upoznali sa tehnikama kresanja kako za stabla sa mnogo lišća, tako i za druga stabla s debelim i dugačkim granama. 

Aktivnost Priroda bez smeća, ima za cilj osvijestiti dionike o važnosti zaštite okoliša, čiste prirode i cijelog ekosustava za zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta. Aktivnost je usmjerena na sve dionike i odvijati će se za cijelo vrijeme trajanja projekta. U školi djeluje Eko-grupa čiji je cilj poboljšati stanje urednosti okoliša, interes za uređivanje radnog prostora, uljepšavanja i oplemenjivanja istog. Učenici stječu nove spoznaje i postaju zadovoljniji. Radom u grupi kod učenika se razvija pozitivan odnos prema prirodi, razvija se ekološka svijest učenika, razvijaju se radne navike i odgovornosti, potiče briga za okoliš i dolazi do veće socijalizacije učenika unutar grupe.

Nažalost, zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa, aktivnost pošumljavanje – sadnja stabala koja se trebala održati dana, 21. ožujka 2020. godine, na Međunarodni dan šuma na podrućju Muć-Vrba kod stare škole, je odgođena. Razlog odgode aktivnosti je odluka o vladinim mjerama u svrhu ublažavanja posljedica epidemije koje utječu na svakodnevni život. O novom datumu provođenja aktivnosti će biti upoznati svi dionici – osnovne škole, srednje škole, udruge grada Sinja, umirovljenici i svi zainteresirani građani. Kako bi se podsjetili na važnost očuvanja šuma u školi je obilježen Svjetski dan šuma online, kako bi doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava.  

Aktivnost čišćenja šuma, šumskih izvorišta i potoka je također odgođena zbog novonastale situacije. Aktivnost je trebala se provesti isti dan kad i aktivnost pošumljavanje na području Sutine, Zelova, Neorića i Muća. Nažalost ni sljedeći planirani datumi, na Dan planeta Zemlje, i na Praznik rada nije bilo moguće realizirati. Dan planeta Zemlje 2020. godine obilježen je online u virtualnoj učionici pod nazivom Klimatske promjene u fokusu 2020. godine, kako bi potaknuli učenike na razmišljanje i djelovanje u smjeru smanjenja čovjekova štetnoga učinka na okoliš. Učenici su odgovorili interaktivnim radovima izrađenim u raznim digitalnim alatima.

Aktivnost kupnja sadnica i mlade ribe također je odgođena, iako su učenici posjetili specijalizirane prodavaonice, informirali se o cijenama na internetu i pronašli najpovoljnije cijene. Stručne osobe iz Hrvatskih šuma učenike su savjetovali o odabiru sadnica. Za kupnju riba učenici su se savjetovali sa stručnim osobama iz ribogojilišta i ribarskih društava zbog posebnosti riblje vrste. Aktivnost poribnjavanje je odgođena dok situacija ne dopusti. Poribnjavanje je bilo dogovoreno za Dan voda na izvorišu Sutina i za zadnji dan školske godine. 

Za vrijeme nastave na daljinu u virtualnoj učionici učenici osmišljavaju nove aktivnosti u sklopu projekta i koriste se inovativnim i kreativnim oblicima djelovanja društveno odgovornog ponašanja s ciljem održivosti. Učenici kritički promišljaju o povezanosti vlastitog načina života s utjecajem na okoliš i ljude i utjecaju našeg djelovanja na Zemlju i čovječanstvo. U virtualnim učionicama u svom radu koriste informacijko-komunikacijsku tehnologiju, kritički odabiru odgovarajuću digitalnu tehnologiju, samostalno provode složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju i odgovorno upravljaju prikupljenim informacijama. 

Učenici Srednje strukovne škole ban Josip Jelačić poručuju: “Budite i Vi dio projekta, pridružite nam se u planiranim aktivnostima: pošumljavanje, poribnjavanje i čišćenje šuma, šumskih izvorišta i potoka”.

Pratite službenu mrežnu stranicu i društvene mreže škole kako biste se informirali o aktivnostima projekta i vremeniku provedbe aktivnosti Učeničke akcije u borbi protiv klimatskih promjena – Zelenije sutra.

Poveznica na mrežnu stranicu projekta Zelenije sutra i učeničke radove.