prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Učenik Industrijske strojarske škole dobitnik 3. AHK nagrade u strukovnom obrazovanju

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora dodijelila je priznanje Ivanu Šimuncu, učeniku Industrijske strojarske škole, za osvojeno prvo mjesto u kategoriji “CNC operater prema dualnom modelu obrazovanja” u šk. god 2022./2023. u okviru 3. AHK nagrade za strukovno obrazovanje.

U videozapisu može se pogledati kako se Ivan predstavio na dodjeli nagrada koja je održana u četvrtak, 20. listopada 2022. godine, u okviru završne svečanosti programa Skills Experts. Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te tvrtkama članicama poticala je, podržala i ostvarila uvođenje dualnog obrazovanja za strukovnu kvalifikaciju CNC operater. Škola je dobila poziv da predloži učenika koji će se natjecati s ostalim učenicima iz Hrvatske za prestižan naslov jednog od najboljih CNC operatera prema dualnom modelu obrazovanja. U dogovoru s ravnateljem Nenadom Pavlinićem, razrednikom Tomislavom Bešlićem te nastavnicima struke, odlučeno je da kandidat za nagradu bude učenik 3. g razreda Ivan Šimunec koji je 1. i 2. razred završio s odličnim uspjehom. Ivanovu kandidaturu s veseljem je podržala i gospođa Đurđica Brener-Frljužec, direktorica tvrtke Automehanika d.d. gdje Ivan obavlja stručnu praksu.

Ivan ima izvrsno vladanje i odlične ocjene iz svih nastavnih predmeta struke. Ističe se zalaganjem i kulturnim ophođenjem ne samo u školi, već i Učeničkom domu Ivana Mažuranića u kojem obitava tijekom radnog tjedna jer mu je prebivalište u Vrbovcu. U razgovoru s Ivanovim Razrednim vijećem i odgajateljima te stručnim suradnicima u Domu, zaključeno je da je jedna od Ivanovih vrlina prihvaćanje i poštivanje različitosti. Ivan gradi kvalitetne odnose jer je uvijek spreman pomoći svojim školskim kolegama u svladavanju nastavnih sadržaja te je s njima u prijateljskom odnosu kao i s učenicima s kojima dijeli prostor u Domu.

S obzirom na to da je Ivan u okviru praktične nastave u odjelima školske radionice imao mogućnost raditi na klasičnim tokarilicama i glodalicama te stupnim bušilicama i brusilicama, stečene vještine omogućuju mu jednostavnije snalaženje u radnim zadacima tvrtke Automehanika d.d. koja u sklopu svojeg proizvodnog sektora posjeduje moderan strojni park koji se sastoji od tri glodača obradna centra te sedam CNC tokarilica sa pripadajućim dodavačima materijala. Proizvodni sektor kompjuterski je povezan sa svim numeričkim strojevima te sa planskim proizvodnim procesom. Ivan je uključen u sve elemente tehnološkog procesa te dva dana u tjednu po osam sati aktivno sudjeluje u radu poslodavca. Proizvodni pogon Automehanike d.d. nadopunjen je sa klasičnim odjelom koji posjeduje šest klasičnih tokarilica te klasičnu 3-osnu glodalicu kao i odjel montaže sa popratnim strojevima (preša, stupna bušilica, stupna brusilica, planska brusilica itd.) Ivan na praktičnu nastavu u Automehaniku d.d. dolazi na vrijeme, vrijedno radi, poštuje upute i postaje sve važniji dio tima. Učenjem na radnom mjestu, osim stručnih kompetencija, Ivan izgrađuje samopouzdanje i motivaciju, aktivno sudjeluju u procesu vrednovanja i samovrednovanja ostvarenih ishoda učenja, prilagođava se radu u timu i uvažava različitosti, preuzima odgovornost za vlastito učenje i za razvijanje kompetencija upravljanja karijerom.

Osim stručnih odlika koje Ivan razvija u CNC praktikumu škole, njegova velika prednost je profesionalna i ljubazna komunikacija temelji koje potječu iz obitelji, no premda je u školi i kod poslodavca učenje temeljeno na radu, nije zanemaren ni razvoj socijalnih vještina i generičkih kompetencija učenika te ih se poučava i kulturnom ophođenju, rješavanju problema i donošenju odluka, kritičkom mišljenju, aktivnom građanstvu i vještinama komuniciranja u svijetu rada. Spoj teorije i prakse u Ivanovom slučaju potvrđuje posjedovanje temeljnih strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacije koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija te znanstvenih spoznaja i dostignuća. Spoj teorije i prakse baza je za cjeloživotno učenje u funkciji osobnog razvoja te gospodarskog i općeg razvoja društva.

Ivan je sudjelovao u Erasmus+ projektu škole te je početkom 2022. bio dva tjedna sudionik mobilnosti u Litvi. Ivan je tijekom 10 dana obavljanja stručne prakse u Vilnius vocational training centre of technologies značajno doprinio razvoju svojih osobnih i profesionalnih kompetencija. Radnim je danima postepeno ostvarivao sve planirane ishode učenja te je mjerio i crtao u AutoCAD-u i primjenjivao CAD/CAM software za izradu jednostavnih uradaka. Zavidan nivo znanja, koji je Ivan stekao u školi i kod poslodavca, primijećen je od strane zaposlenika u Vilnius vocational training centre of technologies jer je Ivan u Litvu stigao osposobljen za ispravno čitanje i tumačenje radioničkih crteža, čitanje CNC programa, primjenu najčešćih funkcija u G-kodu, ispravno pozicioniranje obradaka, a čak je pokazivao inicijativu i predlagao promjene u CNC programu.

Ivan je nakon dobivanja nagrade izjavio: “Jako sam sretan zbog ove nagrade koja će mi biti motivacija za daljnje učenje i rad. Zahvaljujem Njemačko-hrvatskoj industrijskoj i trgovinskoj komori na nagradi. Smatram da će mi moje zanimanje CNC operatera omogućiti da živim od svojih ruku. Svakako moram zahvaliti za svoje znanje i napredak svim svojim nastavnicima u Industrijskoj strojarskoj školi, ravnatelju Nenadu Pavliniću, voditeljici praktične nastave Kristinki Lemaić, nastavniku Josipu Filiću, direktorici Automehanike Đurđici Brener-Frljužec, gospodinu Ivanu Frljužecu, mojoj obitelji, svim mentorima i kolegama u Automehanici koji su me puno naučili. Zbog svih vas sam danas osvojio nagradu i zbog toga sam ponosan, zahvalan i sretan”. S obzirom na Ivanove završne riječi, može se zaključiti da je nagrada dospjela u prave ruke.