prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Učimo jedni od drugih

Učenici trećeg razreda Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pripremili su projektne zadatke na zadanu temu koje su prezentirali ostalim učenicima u razredu.

Prednost projektne nastave, posebno one koja se izvodi izvan nastavnog sata i izvan škole je u dužem vremenskom periodu pri čemu učenici stječu znanje brzinom koja im odgovara.

Usvojivši odgojno-obrazovne ishode:

  • FIZ SŠ B.3.1. Opisuje svojstva magneta i analizira vezu između električne struje i magnetizma,
  • FIZ SŠ B.3.2. Analizira magnetsko međudjelovanje i objašnjava primjene i FIZ SŠ B.3.3. Analizira elektromagnetsku indukciju i primjene učenici su usvojeno znanje primijenili na zadanu temu projektnog zadatka.

Nadalje, ostvarili su očekivane međupredmetne teme:

  • uku A.4/5.4. Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje,
  • pod B.4.2. Planira i upravlja aktivnostima,
  • ikt C 4.1. Učenik samostalno provodi složeno istraživanje radi rješenja problema u digitalnome okružju,
  • uku A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema,
  • pod A.5.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja,
  • osr A.5.3. Razvija svoje potencijale i
  • osr B.5.2. Suradnički uči i radi u timu.

Projektne zadatke odradili u manjim skupinama. Svaki projektni zadatak imao je: naslov zadanog problema, zapažanje problema, postavljanje hipoteze, izvedbu (snimljeni pokus), izvođenje zaključka i prezentaciju zadatka (Power Point prezentacija ili plakat u Canvi). Prva skupina istražila je Magnetski perpetuum mobile, druga skupina istražila je Magnetski levitacijski vlak, treća skupina istražila je Magnetsko osjetilo ptica i termita, četvrta skupina istražila je Ciklotron, a peta skupina istražila je Magnetsku bocu oko Zemlje i polarnu svjetlost.

Nakon prezentiranja projektnog zadatka slijedilo je vrednovanje rada (vršnjačko vrednovanje). Učenici su jedni drugima dali konstruktivne komentare i pohvale, a bilo je puno pitanja gdje su pojedine skupine dodatno pojasnile svakom pojedincu ono što nije bilo jasno. Ovakvim načinom rada učenici su puno naučili jedni od drugih te shvatili važnu ulogu fizike u svakodnevnom životu.