prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Utjecaj COVID-19 na visoko obrazovanje: Pregled novih podataka

Mreža stručnjaka za socijalnu dimenziju obrazovanja (NESET) Europske komisije objavila je analitičko izvješće Utjecaj COVID-19 na visoko obrazovanje: pregled novih podataka.

Autori izvješća su Thomas Farnell, Ninoslav Šćukanec Schmidt i Ana Skledar Matijević iz Instituta za razvoj obrazovanja, a izvješće daje sintezu novih podataka koji proizlaze iz 64 ankete, članka i izvješća o utjecaju pandemije COVID-19 na visokoškolsku nastavu, obrazovne nejednakosti i studentsku mobilnost. Izvješće završava preporukama za javne politike i aktivnosti koje bi trebalo provesti na razini sustava visokog obrazovanja i samih visokih učilišta. Sažetak ove publikacije dostupan je na engleskom jeziku na sljedećoj poveznici.

Analitičko izvješće mreže NESET bavi se trenutnim utjecajem pandemije COVID-19 na visoko obrazovanje, ali i njezinim mogućim srednjoročnim utjecajem (do 2025). Zaključuje se da bi trebalo provesti sljedeće aktivnosti na razini sustava visokog obrazovanja (od strane transnacionalnih, nacionalnih i regionalnih vlasti), kako bi se odgovorilo na izazove koje predstavlja COVID-19:

  • Pružiti podršku visokim učilištima pri unapređivanju i prilagodbi studijskih programa online nastavi, kao i pri osiguravanju potrebne infrastrukture
  • Postaviti sustavna rješenja za pružanje daljnje podrške pristupu, nastavku i dovršetku obrazovanja podzastupljenim, ranjivim i marginaliziranim skupinama u visokom obrazovanju.
  • Poticati međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju preusmjeravanjem sredstava koja su prvotno bila namijenjena fizičkoj mobilnosti u nova rješenja, kao što su npr. strategije „internacionalizacije od kuće“ i kvalitetne virtualne mobilnosti.

Izvješće predlaže i aktivnosti koje bi se trebale provoditi  na razini visokih učilišta (od strane vodstva, nastavnika i studentskih službi):

  • Pružiti podršku i akademskom osoblju i studentima kako bi se bolje prilagodili nastavi u online okruženju: osigurati više fleksibilnosti kako bi se studentima omogućilo da uspješno dostignu ishode učenja.
  • Pružiti dodatnu akademsku, psihološku i financijsku podršku ranjivim skupinama studenata kako bi se spriječio gubitak interesa i odustajanje od studija.
  • Provoditi mjere podrške za međunarodne studente kako bi im se osigurala dostupnost adekvatne akademske i psihološke podrške te jednak pristup alatima za online učenje tijekom nastave.

Sažeci izvješća dostupni su na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na sljedećoj mrežnoj stranici.

Za više informacija o izvješću, molimo obratite se Institutu za razvoj obrazovanja putem e-adrese iro@iro.hr