prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Utjecaj nošenja maski na tijek odgojno-obrazovnog procesa kod učenika viših razreda I. Osnovne škole Varaždin

S početkom nove školske godine, zbog edipemiološke situacije izazvane virusom COVID 19 uveden je niz mjera koje se tiču škola, no ona o kojoj se najviše govorilo jest obveza nošenja maski za sve učenike od petog razreda naviše. S ciljem ispitivanja utjecaja maski na tijek odgojno-obrazovnog procesa, tim za samovrednovanje I. Osnovne škole Varaždin proveo je anonimno istraživanje kojim se ispitao utjecaj nošenja maski na tijek odgojno-obrazovnog procesa kod učenika viših razreda osnovne škole tijekom pandemije uzrokovane virusom COVID-19 te mišljenja i stavovi učenika obzirom na utjecaj nošenja maski na razrednu klimu.

Rezultati istraživanja pokazuju da većini učenika smeta nošenje maske tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Istraživanje je provedeno u periodu od 10. svibnja do 23. svibnja 2021. godine, na uzorku od ukupno 227 učenika viših razreda I. Osnovne škole Varaždin, od čega 49,8 % uzorka čine djevojčice, a 50,2 % dječaci. Mjerni instrument istraživanja bio je anketni upitnik, dok su učenici davali odgovore na Likertovoj skali procjene navodeći u kojoj mjeri se slažu s navedenom tvrdnjom. Rezultati istraživanja pokazuju da većini učenika smeta nošenje maske tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Čak 45,4 % učenika navodi da im dosta/jako smeta nošenje maske tijekom nastave, dok 13,2 % učenika navodi da im nošenje maski nimalo ne smeta. Detaljnijom analizom odgovora učenika vezano uz ovu tvrdnju, uočeno je da nošenje maski više smeta dječacima nego djevojčicama, a najviše smeta učenicima šestih razreda. Čak 40 % učenika navodi da im nošenje maske jako smeta tijekom čitanja i pisanja na satu, dok više od 23 % učenika navodi jako otežanu komunikaciju s učiteljima i učenicima. Ohrabruje podatak koji pokazuje da se ipak polovina učenika (47,6 %) ne slaže s tvrdnjom da zbog maske teže prate odgojno-obrazovni process, no nažalost s tom se tvrdnjom u potpunosti slaže 22,9 % učenika. Što se tiče utjecaja nošenja maski na razrednu klimu, većina učenika navodi kako se odnosi među učenicima nisu promijenili i kako je disciplina u razredu ostala jednaka kao i prije. Svega 29,5 % učenika se potpuno slaže s tvrdnjom da maske negativno utječu na komunikaciju s prijateljima tijekom odmora i da je čine otežanom. Također, iz istraživanja je vidljivo da je malom broju učenika važan izgled i dizajn maske koju nose (13,2 % učenika se u potpunosti slaže s tom tvrdnjom), a detaljnijom analizom odgovora utvrđeno je da je izgled maske važniji djevojčicama nego dječacima, što je bilo i za očekivati. Veseli podatak koji pokazuje da se gotovo 71,4 % učenika nimalo ne slaže s tvrdnjom da su učenici izloženi ruganju i omalovažavanju od strane drugih učenika zbog izgleda maske koju nose, no ne veseli činjenica da je 7,9 % učenika ipak osobno doživjelo ruganje od strane drugih učenika zbog izgleda maske. Cijelo istraživanje sa detaljno obrađenim rezultatima dostupno je na Mrežnoj stranici I. Osnovne škole Varaždin.