prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

„Važnost čitanja od najranije dobi“ – stručni skup AZOO u sklopu programa „Godine čitanja 2021.“

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) s Knjižnicom, Ministarstvom kulture i medija i dječjim vrtićima Grada Zagreba Špansko i Remetinec 1. listopada 2021. godine održat će se hibridni stručni skup pod nazivom Važnost čitanja od najranije dobi.

Na Skupu će izlaganjem o znanstvenim polazištima i implikacijama čitanja djeci i s djecom rane dobi sudjelovati glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. dr. sc. Ivanka Stričević.

Skup će se održati u sklopu programa Ministarstva Godina čitanja 2021. i okupiti 360 odgojitelja i stručnih suradnika dječjih vrtića s područja Republike Hrvatske, a svrha mu je pridonijeti jačanju stručnih kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima za rad s djecom rane i predškolske dobi te njihovim roditeljima u području razvoja jezičnih kompetencija. Sudionike Skupa pobliže će se upoznati i s mjerama i aktivnostima Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja.

Rezultati brojnih  istraživanja u svijetu jasno ukazuju na izravnu povezanost razvoja predčitačkih vještina i čitanja djeci u ranoj dobi s uspjehom u kasnijem školovanju te općenitom uspješnošću pojedinca u naknadnim životnim razdobljima. Osim povoljnog utjecaja koji čitanje djeci u ranoj dobi ima na njihov umni razvoj, jednako povoljan utjecaj takvog čitanja u sklopu istih istraživanja utvrđen je i u području njihovog socio-emocionalnog razvoja.

Program Skupa