prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Vježbe medijske pismenosti za rad s učenicima

Donosimo vam šest jednostavnih vježbi za razvoj medijske pismenosti koje se temelje na analizi mrežnih stranica vaše škole, a namijene su za rad s učenicima. Vježbe koje ćemo vam predstaviti, u tekstu koji slijedi, dio su obrazovnih materijala “Fake ≠ fact: Uvođenje kritičkog vrednovanja izvora u učionice, objavljenih u sklopu 2. Dana medijske pismenosti. 

Prvenstveno namijenjen učenicima srednjih škola, ovaj edukativni materijal nazvan Fake ≠ fact uglavnom se bavi kritičkim vrednovanjem izvora – postupkom prosudbe izvora informacija – i propagandom, tehnikom za čije su razumijevanje potrebne vještine kritičkog vrednovanja izvora.

Vježbe medijske pismenosti

Mrežne stranice vaše škole jednostavan su primjer izvora koji možete analizirati s učenicima, no za slijedeće vježbe medijske pismenosti možete odabrati i neke druge stranice.

Kao njihovi nastavnici, vi najbolje poznajete svoje učenike. Od vježbi koje slijede odaberite zadatak koji će najviše odgovarati vama i vašim učenicima te ga prilagodite svojim potrebama.

Vježba 1: mrežne stranice vaše škole

Posjetite mrežne stranice vaše škole i opišite što posjetitelj može zateći na njima. Koristeći primjere, opišite svrhu mrežnih stranica. Kakve slike su upotrijebljene i koju svrhu imaju?

Potaknite učenike na analizu sadržaj mrežnih stranica na temelju kriterija za kritičko vrednovanje izvora:

 • Izvornost. Utvrdite jesu li mrežne stranice uistinu ono što tvrde da jesu. Po čemu to posjetitelj može zaključiti? Navedite jasne primjere.
 • Aktualnost. Jesu li podaci navedeni na mrežnim stranicama aktualni ili nisu? Po čemu to posjetitelj može zaključiti? Navedite primjere. Na koji način aktualnost izvora utječe na njegovu vjerodostojnost?
 • Nezavisnost. Razmislite o nezavisnosti izvora. Jesu li mrežne stranice samostalne ili su dio šireg skupa mrežnih stranica? S kojim drugim mrežnim stranicama su povezane? Ovise li mrežne stranice o drugim izvorima? Ako da, po čemu to zaključujete?
 • Objektivnost. Odredite jesu li informacije navedene na mrežnim stranicama pristrane. Ako jesu, na koji način? Zagovaraju li mrežne stranice ikakve vrijednosti na prikriven ili otvoren način? Koje su to vrijednosti?

Razmotrivši različite kriterije, trebali biste biti u stanju donijeti zaključke o vjerodostojnosti izvora. Također pokušajte zaključiti jesu li mrežne stranice pouzdan izvor. Ako jesu, kome su namijenjene?

Vježba 2: vježbanje pojmova vezanih uz kritičko vrednovanje izvora

Dajte učenicima vremena da porazgovaraju o kriterijima za kritičko vrednovanje izvora na primjeru mrežnih stranica škole. Zadatak je potražiti informacije i donijeti sud o mrežnim stranicama sa stajališta dolje navedenih korisnika:

 • budući učenik
 • zainteresirani roditelj
 • nastavnik koji traži posao.

Pitanja koja možete postaviti učenicima ili o njima zajedno raspravljati:

 • Služe li mrežne stranice škole kao pouzdan izvor informacija ovim trima korisnicima?
 • Mogu li sve tri skupine korisnika pronaći ono što traže?
 • Promatraju li oni izvor na različite načine? Utječe li perspektiva posjetitelja na vjerodostojnost izvora?

Vježba 3: razgovor o poteškoćama povezanima s prosudbom online izvora

Nastavite koristiti mrežne stranice škole kao primjer. S kakvim poteškoćama se susrećete pri kritičkom prosuđivanju mrežnih stranica? Razgovarajte o izazovima s kojima se susrećete pri kritičkom vrednovanju izvora na internetu. Razmotrite kako mrežne stranice škole:

 • podržavaju različite formate medija
 • osiguravaju anonimnost
 • koliko je lako mijenjati informacije na njima
 • pružaju odgovore na nedostatak znanja posjetitelja.

Zajedno s učenicima razmotrite kako bi mrežne stranice škole mogle postati vjerodostojnije i jasnije s obzirom na različite vrste posjetitelja koji traže informacije.

Vježba 4: blog kao izvor

Odaberite blog pisan na materinjem jeziku učenika i razmotrite na koji je način predstavljen.

Pitanja koja možete postaviti učenicima ili o njima zajedno raspravljati:

 • Tko stoji iza izvora?
 • Kako je bloger predstavljen?
 • Tko stoji iza dotičnih internetskih stranica?
 • Koja je svrha bloga?

Prosudite biste li i na koji način mogli upotrijebiti blog kao izvor. Raspravite o tome uz pomoć infografike za kritičko vrednovanje izvora u učionici.

Vježba 5: Tko je vlasnik domene?

Proučite adresu mrežne stranice škole. Pomoću whois.com provjerite tko je vlasnik domene.

Pitanja za raspravu

 • Zašto je važno otkriti tko je vlasnik određene domene?
 • Tko je vlasnik domene: www.blogspot.com? Kako ćete to otkriti?
 • Tko je odgovoran za sadržaj objavljen na mrežnim stranicama? Je li vlasnik domene ujedno i osoba koja piše sadržaj?

Vježba 6: Zašto je Wikipedia uvijek među prvim rezultatima pretraživanja na Googlu?

Što utječe na to na kojem će se mjestu određene mrežne stranice pojaviti u Google pretraživanju? Upitajte učenike i rezimirajte rezultate.

Čimbenici koji određuju na kojemu će se mjestu određena mrežna stranica pojaviti u Google pretraživanju:

 • poveznice na/sa internetskih stranica
 • ključne riječi
 • vaša prethodna pretraživanja
 • googleovi algoritmi
 • oglasi

S učenicima porazgovarajte o tome zašto je Wikipedia često među prvih deset rezultata pretraživanja na Googleu. Kako to utječe na način na koji doživljavamo Wikipediju? Kako utječe na način na koji doživljavamo Google? Koliko je važno da određene internetske stranice budu među prvim rezultatima pretraživanja na Googlu? Povećava li to vjerodostojnost mrežnih stranica? Na koji način?

Razgovarajte o ponašanju pojedinaca pri pretraživanju, važnosti pojedinih ključnih riječi, Googleovom poslovnom modelu i plaćenim linkovima.

Izvori:

https://www.medijskapismenost.hr/wp-content/uploads/2019/03/fake-or-fact-priru%C4%8Dnik-za-nastavnike.pdf
 

https://www.medijskapismenost.hr/6-vjezbi-medijske-pismenosti-u-kojima-analizirate-skolske-internetske-stranice/