prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Vrednovanje kao učenje u strukovnom predmetu

Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja, te razvoj učeničkoga autonomnog i samoreguliranog pristupa učenju. Ono ne rezultira ocjenom, provodi se tijekom učenja i poučavanja, a karakterizira ga vršnjačko vrednovanje i samovrednovanje.

Ovu vrstu vrednovanja, uz ostale aktivnosti proveli su učenici 4 r razreda Drvodjeljske škole Zagreb, smjer drvodjeljski tehničar restaurator na nastavnom predmetu “Zaštita drva”, nastavnoj cjelini “Biološko propadanje drva”, nastavnoj jedinici “Prave gljive truležnice”. Aktivnosti su provedene u dva nastavna sata. Ključni pojmovi koje su učenici trebali usvojiti bili su: ksilofagne gljive, prave gljive truležnice, gljive plijesni, gljive plavila.

Odgojno-obrazovni ishodi koje su učenici trebali ostvariti :

 1. Definirati pojam prave gljive truležnice
 2. Opisati vrste i djelovanje ksilofagnih gljiva
 3. Izraditi umnu mapu
 4. Postaviti umnu mapu na digitalnu oglasnu ploču
 5. Provesti vršnjačko vrednovanje
 6. Provjeriti usvojenost ishoda rješavanjem jednostavne križaljke

Korelacije,interdisciplinarnost i međupredmetne teme:

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

 • A. 4. 1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju
 • A. 5. 1. Učenik analitički odlučuje o odabiru odgovarajuće digitalne tehnologije

Učiti kako učiti

 • B. 4/5. 2. Učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja
 • D. 4/5. 2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

Osobni i socijalni razvoj

 • A. 5. 3. Učenik razvija svoje potencijale

Na početku rada učenici su pregledali pripremljenu prezentaciju u digitalnom alatu Microsoft Sway. Tijekom pregledavanja i čitanja prezentacije vodili su bilješke. Zatim su prema bilješkama izrađivali umnu mapu o vrstama gljiva koje su naučili – gljive plijesni,gljive plavila,prave gljive truležnice, u bilježnicu ili u nekom od digitalnih alata. Izrađenu umnu mapu postavljali su na Linoit ploču. Koristeći ovakav način rada učenici su međusobno surađivali, pregledavali objavljene radove i proveli vršnjačko vrednovanje. Nakon vrednovanja, učenici su provjeravali usvojenost ishoda učenja rješavajući jednostavnu križaljku izrađenu u digitalnom alatu LearningApps. Dobivenim povratnim informacijama koristili su se učenici, kako bi poboljšali učenje, ali i nastavnik, kako bi poboljšao poučavanje.