prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Wakelet u nastavnom predmetu Oblikovanje

Kako je oblikovan cijeli nastavni predmet kao skup Wakelet kolekcija znaju učenici Drvodjeljske škole Zagreb, koji su zajedno s nastavnicom Ankicom Rebrović upravo na taj način stvarali sadržaje koje će tako organizirani biti ogledni primjer i slijedećim generacijama učenika.

Wakelet je platforma pomoću koje se nastavni sadržaji mogu spremati, organizirati i prezentirati.To mogu biti video zapisi, slike, članci, prezentacije, kvizovi, PDF dokumenti, a mogu se pisati i vlastiti tekstovi. Tako spremljeni i organizirani sadržaji dostupni su brzo i jednostavno,a po potrebi se mogu dopunjavati ili dijeliti sa kolegama ili učenicima.

Nastavni predmet o kojemu je riječ zove se Oblikovanje, četvrti razred, smjer drvodjeljski tehničar restaurator. Svaka nastavna cjelina je organizirana kao zasebna kolekcija sadržaja.

Prva nastavna cjelina zove se Teorija i praksa dizajna. Učenici su kroz pripremljeno predavanje upoznali definiciju i vrste dizajna, karakteristike dobrog dizajna, razliku između kiča, estetike i minimalizma. Naučili su koji su osnovni elementi oblikovanja, što je simetrija, ritam, proporcija. Zadani zadatak nakon usvojenih ishoda učenja bio je koristiti različite vrste linija, vrste boja, valer odabrane boje, simetriju i asimetriju, perspektivni prikaz.

Druga i treća nastavna cjelina Dizajn i ergonomija, Simboli i oznake namještaja bave se organizacijom prostora, odnosom prostora i ljudskog tijela, smještajem namještaja u prostoru. Simbolima za označavanje zidova, građevne stolarije, namještaja, sanitarija, uređaja i podnih obloga u tlocrtu jedne prostorije u stanu učenici su označavali raspored namještaja. Drugi zadatak je bio na predlošku postojećeg tlocrta i simbola prepoznati vrstu namještaja.

Povijesni pregled razvoja namještaja je nastavna cjelina koja obuhvaća razvoj namještaja kroz stari, srednji i novi vijek i razvoj kroz novo doba,koji obuhvaća povijesni razvoj namještaja od 1918. godine do danas. Učenici su osmišljavali lente vremena u odabranim digitalnim alatima koje su onda organizirane u posebnu kolekciju, nazvanu Lenta vremena-povijesna razdoblja razvoja namještaja.

Kako bi upotpunili taj lijepo osmišljeni digitalni portfolio, poseban im je užitak bila izrada infografika u digitalnom alatu Canva. Svaki je učenik dobio, po uputi nastavnice, jedan povijesni stil i  jednog dizajnera, čiji je proizvod trebao biti prikazan na infografici. Od Tutankamonovog prijestolja do suvremenog svjetskog dizajna učenici su pokazali razvojni put stolice- odabir materijala, stilske karakteristike i motive, posebnosti izrade.

U samostalnom radu, učenici su pokazali svoju kreativnost i dobro savladane ishode učenja. Nakon provedenih aktivnosti,kako bi usvojene sadržaje povezali i sistematizirali, učenici su izrađivali umne mape i druge vrste zadataka. Sve tri vrste vrednovanja bile su zastupljene u pri vrednovanju učeničkih postignuća, vrednovanje za učenje kroz praćenje aktivnosti tijekom rada i izrađeni e-portfolio, vršnjačko vrednovanje kroz procjenu, komentiranje  i samovrednovanje radova. Opažanjem cijelog procesa ovakvog istraživačkog rada i njegovog ostvarenja u vidu izrade zadanog zadatka nastavnica je provela i vrednovanje naučenog. Wakelet se pokazao kao izvrstan odabir za organizaciju i vođenje cijelog procesa učenja i poučavanja, samostalnog istraživačkog rada i vrednovanja postignuća učenika.