prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Završen eTwinning projekt “Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama”

Učenici Tehničke škole Karlovac i Gimnazije Vukovar uspješno su priveli kraju eTwinning projekt “Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama” s kojim su započeli u veljači ove godine.

eTwinning projekt kreiran je s ciljem isprobavanja interaktivnog i inovativnog načina rada, posebno korisnog u vrijeme nužnosti provođenja online nastave kako bi pred učenike postavio nove izazove koji će im nužnost samostalnog istraživanja i proučavanja učiniti zanimljivijim i svrsishodnijim. Učenici osim što su istraživali usluge interneta i mogućnosti učenja u suradničkom online okruženju na zajedničkom projektu, upoznavali su i isprobavali razne online alate za stvaranje prezentacija, oblikovanje plakata, stvaranje online provjera, izradu kratkih videozapisa i e-knjiga. Projekt je pokazao višestruku korist. Osim što je učenicima omogućio kontinuirano upoznavanje specifičnosti života osoba s posebnim potrebama, susrete s asistivnim tehnologijama i digitalnim sadržajima koji govore o prilagodbama određenim poteškoćama osoba s posebnim potrebama, utjecao je i na razvoj komunikacijskih, društvenih i IKT vještina. Omogućio je učenicima razmjenu gledišta i iskustava što je pridonijelo razvoju empatije kod učenika i spremnosti za inkluzivan pristup. Projekt je strukturiran kroz dvanaest aktivnosti: upoznavanje s projektom, prijava na TwinSpace i predstavljanje polaznika, upoznavanja gradova i škola sudionika, izrada, izbor i odabir loga projekta, izrada plakata koji ističu definirana pravila ponašanja vezana za e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo, istraživanje specifičnosti života osoba s posebnim potrebama, izrada prezentacija koje prikazuju pomoćne tehnologije i prilagođene digitalne sadržaje koji određenim skupinama osoba s posebnim potrebama omogućavaju kvalitetniji život i predstavljanje uradaka na online sastanku, oblikovanje online provjera na osnovu prethodno stvorenih prezentacija, snimanje kratkih videoisječaka o digitalnim sadržajima za učenje koji su prilagođeni određenim poteškoćama osoba s posebnim potrebama, izrada e-knjige i predstavljanje videoisječaka i e-knjige te oblak riječi za kraj. Učenici su dio aktivnosti provodili u parovima unutar pojedine škole, a dio grupno kroz grupe oblikovane udruživanjem učenika iz obje škole. Projekt je integriran u školski kurikulum pri čemu se dio projektnog rada učenika odvijao tijekom redovne nastave, a dio online dok je sam projektni rad uključen u ciljeve i sadržaj kurikula nastavnog predmeta Informatika i kurikul međupredmetne teme: Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

Projekt se pokazao od velike pomoći u realizaciji niza ishoda. Tako su za međusobno upoznavanje stvorene internetske slagalice fotografiranih lokacija koje su označene na kartama gradova uz kratki opis istih (Jigsawplanet, Padlet), za logo projekta izrađen je niz prijedloga (Canva) a odgovarajućim online alatom je izabran najbolji (Tricider). Stvoreni su digitalni materijali (Prezi, Canva, PowerPoint, Genialy) u kojima su definirana pravila ponašanja na temu medijske pismenosti (e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo, digitalno građanstvo) i izrađene su prezentacije koje opisuju pomoćne tehnologije i prilagođene digitalne sadržaje koji određenim skupinama osoba s posebnim potrebama omogućavaju kvalitetniji život (Sway, Buncee…). Stvoren je i popis izvora koji pojašnjavaju temu projekta a oblikovane su i online provjere za tu namjenu predviđenim online alatima, na osnovu prethodno izrađenih prezentacija. Učenicima je pripremljen dokument Autorsko pravo i CC licencije te su na osnovu njega oblikovali licence za svoje materijale. Snimljeni su i kratki videoisječci o asistivnim tehnologijama i digitalnim sadržajima za učenje koji su prilagođeni određenim poteškoćama osoba s posebnim potrebama (Animoto, MoovieMaker…) te su učenici uratke prezentirali na dva mrežna videosastanka (Zoom). Za učenike i sve zainteresirane nastavnike, organizirano je i online predavanje istaknutog stručnjaka prof. dr. sc. M. Vrankića. Koristili su Arduino tehnologiju za izradu voznog parka. Uradak projektnog tima “WIRELESS” koji se sastojao od učenica Gimnazije Vukovar, članica projekta Lare Šijanović i Eme Stankoski Hrgović, nagrađen je zlatnom medaljom na izložbi “INOVA 2021”. Djevojke su potaknute idejom projekta, stvorile inovacije koje, zahvaljujući tehnološkim rješenjima mogu koristiti i djeca s teškoćama u razvoju što ih čini ravnopravnim i aktivnim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa. Izrađena je e-knjiga kao završni materijal kojim se objedinjuju sve aktivnosti provedene u projektu (Libar). Budući je vrednovanje važno za razvoj samoreguliranog učenja učenika, nakon završetka pojedinih aktivnosti provedene su različite vrste vrednovanja (Google Forms). Učenici su samovrednovali vlastiti doprinos, vrednovali su rad ostalih članova grupe i rad grupa kao cjelina dok su nastavnice vrednovale formativno i sumativno prema unaprijed dogovorenim kriterijima (pripremljene su smjernice i analitička rubrika). Projekt je završio evaluacijom u obliku anketa koje su dale kritički osvrt na rad nastavnika i učenika, na načine suradnje, uporabljene online alate i kvalitetu materijala pripremljenih za ovaj projekt te su analizirana iskustava i promjene stavova. Tijekom projekta obilježeni su dani Autistic Pride Day 2021, Međunarodni dan svjesnosti o pristupačnosti, Dan Europe i Dan eTwinninga, Svjetski dan svjesnosti o autizmu, Dan broja Pi i Social Media Day. Projektna evaluacija vođena je redovito kroz projektni blog Blog – Projekt asistivne tehnologije i objave na mrežnim stranicama škola, FB stranicama škola, objavama na Portalu škole.hr i Školskom portalu te u lokalnim i nacionalnim medijima.

Zajedničkim osmišljavanjem i razradom teme, ideja i aktivnosti, autorice projekta Sanda Šutalo i Sanja Pavlović Šijanović osmislile su projekt putem kojeg su učenici stvarali pomoćne tehnologije i prilagođene digitalne sadržaje koji djeci s teškoćama u razvoju omogućavaju kvalitetnije i inkluzivnije obrazovanje. Značajan doprinos realizaciji aktivnosti i cjelokupnog projekta pružile su Maja Sokač, profesorica hrvatskoga jezika iz Gimnazije Karlovac, Sandra Tomac Lovasić, profesorica Engleskog jezika iz Tehničke škole Karlovac i Davor Šijanović, profesor kineziologije iz Gimnazije Vukovar. Učenici su radovima i postignućima pokazali da je inkluzivno obrazovanje pitanje temeljnih ljudskih prava pri čemu je poštivanje različitosti i promicanje kvalitetne inkluzivne prakse važan element na kojem se gradi kultura medija, škole i društva u cjelini ukazujući na značaj inkluzivnog odgoja i obrazovanja u promicanju temeljnih ljudskih sloboda, prava i potreba u suvremenoj školi i suvremenom društvu. Projekt će se nastaviti i u sljedećoj školskoj godini pomicanjem granica kroz primjenu sadržaja i dijeljenje stečenih iskustava, sadržaja i znanja te poticanjem razvoja empatije i utjecaja na formiranje pozitivnih stavova prema osobama s posebnim potrebama uz inkluzivno promišljanje i djelovanje.