prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Zavrti i riješi

U Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo i Medicinskoj školi Osijek, učenici prvog razreda obilježili su Valentinovo na fizikalni način.

Učenici trećeg razreda (prirodoslovno-matematičke gimnazije) Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo, osmislili su konceptualne i numeričke zadatke vezane uz koncepte jednoliko pravocrtnog gibanja, jednoliko ubrzanog i jednolikog usporenog gibanje, I. Newtonovog zakona, II. Newtonovog zakona, III Newtonovog zakona, slobodnog pada, sile trenja, sile napetosti niti, sile reakcije podloge, elastične sile, impulsa sile, količine gibanja te zakona očuvanja količine gibanja.

Učenici Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo obilježili su Valentinovo koristeći karton, kolaž papir i bušilicu, a učenici Medicinske škole Osijek koristili su kolaž papir i ručni stroboskop.

U uvodnom dijelu dvosata profesorice su podijelile učenike u manje skupine i objasnile im kako će i na koji način obilježiti Valentinovo. U središnjem dijelu dvosata, jedan učenik iz skupine (Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo) uključio je bušilicu, a drugi je rekao kada će ju zaustaviti. Također, jedan učenik iz skupine (Medicinske škole Osijek) zavrtio je stroboskop, a drugi je nakon kratkog vremena rekao stop.

Na mjestu gdje se kotač zaustavio (jedna od boja) bio je zadatak koji je ta skupina morala riješiti za 5 minuta. Nakon toga, kotač je zavrtjela druga skupina, treća i tako redom. Ako neka skupina nije dobila točan rezultat, zadatak su mogle rješavati ostale skupine te koja prva riješi dobiva bodove. Svaki riješeni konceptualni zadatak nosio je 2 boda, a numerički 4 boda.

Skupina s najvećim brojem bodova bila je pobjednik igre i nagrađena je prigodnim čokoladicama u obliku srca koje su naravno podijelili s ostalim učenicima u razredu.

U završnom dijelu dvosata učenici su ispunili holističku rubriku za samoprocjenu uspješnosti učenja.
Cilj ovakvog načina rada je poticati suradnju među školama, dobru komunikaciju te uvažavanje tuđeg mišljenja u pojedinim situacijama.