prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Javni poziv za radnu skupinu za izradu priručnika

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je Javni poziv za prijavu kandidata za članove Radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo , u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih razvila je projekt pod nazivom „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Cilj Projekta je razvoj inovativnih i fleksibilnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama tržišta rada te jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika za uvođenje i provedbu kurikuluma. Ovime bi se pridonijelo razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno, inkluzivno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. Projektom se odgovara na prioritete i mjere „Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.“ te „Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.“

Radna skupina za izradu priručnika imat će zadaću razviti Priručnik za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo planiranog u okviru aktivnosti ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

Javni poziv za prijavu kandidata za članove Radne skupine za izradu Priručnika može se preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac za Radnu skupinu za izradu Priručnika može se preuzeti OVDJE.

Rok je za dostavu prijave u srijedu, 1. rujna 2021. godine.

Prijave se podnose isključivo elektroničkom poštom u preporučenom PDF formatu na e-adresu: prijave.modernizacija@asoo.hr.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.